Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Kurumsal Projeler
E-TESCİL ve ONLINE İŞLEM PROJESİ

Satış salonlarımızda kullanılan yazılım ve bilgisayar donanımlarının yenilenmesi amacıyla proje hazırlanmaktadır. Bu kapsamda mevcut yazılımlarımızın çağımıza uygun şekilde web tabanlı sisteme dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu sayede üyelerimizin tescil işlemlerini ve belge taleplerini Borsaya gelmek zorunda olmadan yapmaları sağlanacaktır.

Hali hazırda üyelerimizin aidat ve tescil işlemlerine ait ödemelerini kredi kartı kullanarak sanal pos üzerinden yapmalarını sağlayan sistem hizmete açık durumuna getirilmiştir. Bu sistemin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Satış salonlarımızda yapılan işlemlerde oluşan fiyatların anlık olarak ilan edilmesi konusunda internet sitemiz altında çalışan uygulama mevcuttur. Proje ile sadece satış salonu değil üyelerimiz tarafından Borsamızda gerçekleştirilen tüm işlemlere erişim sağlanabilmesi hedeflenmektedir.

GES PROJESİ

Enerji son yıllarda daha da stratejik bir sektör olarak öne çıkmaktadır. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle, elektrik enerjisi birim fiyatları ciddi artış göstermiştir. Borsamız tarafından kullanılan elektrik miktarının kurulacak güneş enerjisi tesisi vasıtasıyla karşılanması amacıyla çalışmalar başlatılmıştır.

Kurulan tesislerde karşılaşılan sorunlar dikkate alınarak teknik şartname hazırlığı yapılmıştır. Türkiye’de önemli projelere imza atan firmalardan teklifler talep edilmiştir.

Diğer taraftan yaygın olarak kullanılan fosil yakıtlara bağımlılığın azalması, zararlı karbondioksit gaz salınımının engellenmesi ve karbon ayak izinin azaltılması sağlanarak, Borsamızın doğayı koruyan işletmeler arasında yer alması sağlanacaktır.

Projeyle Borsamızın yıllık tüketim miktarı kadar elektrik üretimi hedeflenmektedir. Yapılan keşif neticesinde; canlı hayvan satış tesislerimizde kullanılan trafo gücü artırılarak, tesis çatısına kurulum yapılması planlanmaktadır. Bölgemizde konu ile ilgili teşvik bulunmayıp sadece KDV muafiyetinden faydalanmak mümkün olacaktır.

DAMIZLIK HAYVAN SATIŞ PROJESİ

Trakya Bölgesi’nin aşılı hayvan hastalıklarında ari bölge olma sıfatının avantaja dönüştürülmesi amacıyla, başta Edirne olmak üzere tüm Trakya Bölgesi’nin ülkemizin damızlık hayvan ihtiyacına cevap verebilecek duruma getirilmesinin yanında, mevcut damızlık hayvan varlığının ülke çapına hitap eden satış organizasyonları vasıtasıyla kayıt içerisinde ve değerinde pazarlanması için altyapı oluşturulması, üreticilerimizin gelir seviyesinin artırılması, hayvan yetiştirme faaliyetlerinin iş kolu olarak algılanması ile üreticilerimizin köylerinde istihdam edilmesini hedefleyen damızlık hayvan satış organizasyonu projesinin hazırlık faaliyetleri kapsamında şirket ana sözleşmesi hazırlanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilmiş ve kuruluş izni alınmıştır.

Canlı hayvan satış tesislerimizin yanında bulunan 25 dekarlık arazi proje için kullanılacaktır. Yatırımın gerçekleştirileceği arazi için süpürge borsası tesislerimizin bitişiğinde bulunan ve kerestecilerin kullanımına sunulmak üzere Edirne Belediyesine kiralanan arazinin ifraz işlemi sonrasında trampa işlemi gerçekleştirilerek devir işlemi 2016 yılında tamamlanmıştır.

Yapılan bu çalışmayla; Edirne Belediyesi’ne ait arazi üzerine 30 yıl üst kullanım hakkı kiralanması yoluyla inşa edilen ve sözleşme süresi bitiminde Edirne Belediyesi mülikiyetine geçecek Mezbaha tesisinin üzerinde bulunduğu toplam 50 dekarlık arazi Borsamız mülkiyetine alınmış, hem tesisler hem de arazi Borsaya kazandırılmıştır.

Canlı hayvan ve et ithalatı konusunda yaşanan gelişmeler ışığında proje yön verilmekte olup, ithalat politikalarındaki belirsizlik ve damızlık birliğinin durumu nedeniyle projeye başlatılmamıştır. Uygun bir program açılması halinde AB projesi olarak da başvuru yapılabilecektir.

TÜRİB ve DÜNYA EMTİA FİYATLARI ENTEGRASYONU

Acentesi olduğumuz Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş. bünyesinde oluşan Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) fiyatlarının daha anlaşılır biçimde üyelerimize duyurulması için sözleşme imzalanmış olup, internet sitemiz üzerinde ayrı bölümde yer verilecektir.

Dünyada oluşan emtia fiyatlarının üyelerimizle anlık olarak paylaşılması amacıyla altyapı hazırlığı tamamlanmış olup, internet sitemiz üzerinden kullanıma sunulacaktır.

LİSANSLI DEPOCULUK PROJESİ

2013 yılında 30 bin ton olan tesislerimizin kapasitesi, Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlara istinaden, öncelikle 10 bin ton devamında 20 bin ton ilave kapasite artırımı yapılarak, kar payı dağıtımı yapılmaksızın, şirket özkaynakları ve kredi kullanılarak 60 bin ton kapasiteye ulaştırılmıştır. İhtiyaçlar kapsamında kapasite artırımı yapılabilecektir.

Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz lisanslı depoculuk sistemi, ülkemizdeki mevcut ürün ve kalitesi hakkında fikir yürütmemizi ve gelecek projeksiyonu yapabilmemizi sağlıyor. Lisanslı depoculuğun gelişimini destekleyecek politikaların üretilmesine ve desteklenmesine devam edilmelidir.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından, depolarda muhafaza edilen ürünlerin miktar kontrolü periyodik olarak yapılıyor. Ancak miktar kontrolüne ilave olarak, analiz yapılmak suretiyle mevcut ürünün depo kayıtlarındaki analiz ortalamasına uygunluğunun kontrol edilmesi gereklidir.

Buğdayda piyasada bulunan çeşit sayısının fazla olması ve her geçen yıl yenilerinin eklenmesi tohumculuk sektörü açısından gelişme olmakla birlikte eksperler tarafından çeşitlerin tanınması açısından büyük sorunları beraberinde getirmektedir.

Buğdayın sert veya yumuşak grupta yer almasının, çeşide göre değil analiz sonucuna göre belirlenmesi hem lisanslı depoculukta hem de sektörün tamamında sorunu çözecektir. Sertlik ölçümü konusunda TMO tarafından son 2 yıldan itibaren yürütülen çalışmalar yakınen takip edilmektedir.

PİYASA ANALİZLERİ ve SEKTÖREL RAPORLAR

Tarım ve Hayvancılık Sektörü ile Ekonomiye ilişkin güncel veri ve değerlendirmelerin yer aldığı, "ETB Piyasa Analiz Bülteni" aylık olarak hazırlanarak, üyelerimize SMS sistemi üzerinden duyurulmakta ve internet sitemizde yayınlanmaktadır.

TEPAV tarafından haftalık olarak hazırlanan ve Ekonomiye Dair Öne Çıkan Düzenlemelerin yer aldığı rapor  internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Türkiye ve Dünya ekonomisinde meydana gelen gelişmelerin yer aldığı TOBB tarafından haftalık olarak hazırlanan Ekonomi Bülteni internet sitemizde yayınlanmaktadır.

Devlet ve sivil toplum kuruluşları tarafından yayımlanan sektörel raporlar da derlenerek internet sitemiz vasıtasıyla üyelerimizle paylaşılmaktadır.

COĞRAFİ İŞARETLER

İlimizin tanıtımı, birer kültürel miras olan yöresel ürünlerin korunarak marka haline getirilmesi amacıyla coğrafi işaret alınması konusunda çalışmalar yapılmıştır.

İhtiva ettiği 39 çeşit baharatla geçmişte şifa amaçlı tüketilen, Edirne’nin Osmanlı Devleti’ne başkentlik yaptığı zamanlardan günümüze uzanan tarihi mirası olan ve sadece Edirne’de üretilen Deva-i Misk Helvasının Coğrafi İşaret Tescili Borsamız tarafından alınmıştır.

Diğer taraftan; bademli kurabiye, acıbadem kurabiyesi ve aynalı süpürge için başvuru yapılmış olup, süreçleri devam etmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Göreve gelmeden önce ifade ettiğimiz şeffaflık ilkesi kapsamında, öncelikle mali faaliyetlerimizin denetlenmesinin uygun olacağı düşüncesiyle Dünyaca ünlü bağımsız denetim firmalarından tekliflerimizi aldık ve en uygun teklifi sunan firma olan KPMG ile anlaşma sağlanmıştır.

2013 yılından itibaren her yıl denetim işlemlerimiz tamamlanarak, bağımsız denetim raporumuz tarafımıza teslim edilmiştir. Bu rapor; bizleri seçen üyelerimizin çok önem verdiğine inandığımız mali yönetim konusunda hatamız olmadığını göstermiştir.

Görevde olduğumuz süre boyunca bu denetimi her yıl tekrarlayarak, üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yapılan bu uygulama, akreditasyon sistemi kapsamında bir ilk olarak, iyi uygulama olarak kayıt altına alınmış olup, diğer oda ve borsalara örnek olarak gösterilmektedir. 

AKREDİTASYON SİSTEMİ

Borsamız 2012 yılı Mart ayında akreditasyon denetimini tamamlayarak TOBB akreditasyon sistemine dahil edilmiştir. Her 3 yılda bir yapılan denetim sonrasında, oda ve borsaların durumları gözden geçirilmektedir. Edirne Ticaret Borsası, Türk Loydu tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen akreditasyon denetimini başarıyla tamamlayarak “Akredite Borsa” belgesini sürekli olarak yenilemiştir.

FUARLARA KATILIM

Uluslararası niteliğe sahip yurt içi ve yurt dışı tarım ve hayvancılık fuarlarına katılım sağlanması konusuna önem veriyoruz. Bu tip organizasyonlar gelişen ve değişen teknolojinin yerinde izlenmesi adına çok kıymetli fırsatlar oluşturmakta. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirmeye özen gösteriyoruz ve çalışmalarımıza bu doğrultuda devam edeceğiz.

SOSYAL SORUMLULUKLAR

Gerek bütçemizden ayrılan paylar gerekse TOBB tarafından gönderilen ilave destekler ile yardım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Üniversitede öğrenim gören çocuklarımıza burs, ilk ve ortaokul düzeyinde köy okullarında ve taşımalı olarak eğitim gören çocuklarımıza mont, bot ve kırtasiye yardımı, köy muhtarlıklarına ihtiyaçları kapsamında destek olunması, Mesleki Eğitim Projesi kapsamında meslek lisemize bilgisayar sınıfı kurulması gibi faaliyetler üyelerimiz adına gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Projeler
TKA Projeleri
AB Projeleri
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim