Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Tarihçemiz

TARİHÇE

Ülkemizde Ticaret Borsalarından ilk kez 1856 tarihli ıslahat fermanı kapsamında yürürlüğe konan 1876 tarihli, Meclisi-i Ticaret ve Ziraat'e ait Nizamname'de bahsedilmektedir. Ancak bu nizamnamede oluşturulmaları öngörülen ticaret borsaları kurulamamıştır.   Daha sonra 1882 yılında İstanbul'da bir ticaret odası kurulmak üzere çıkarılan "Dersaadet Ticaret Odası Nizamnamesi" ile, kurulacak Ticaret Odasına bir Ticaret Borsası kurma görevi verilmiş ancak başarılı olunamamıştır.

Nihayet, 1886'da ülke düzeyinde geçerli olmak üzere "Umumi Borsalar Nizamnamesi" ile genel bir düzenlemeye gidilmiş ve bu düzenleme ile ilk borsa, 1891 yılında İzmir'de Ticaret ve Sanayi Borsası adı altında kurulmuş, bunu 1913'de Adana, 1920'da Antalya, 1924'de Edirne, Konya, Bursa ve 1925'te İstanbul Ticaret ve Zahire Borsaları izlemiştir. 

Cumhuriyet döneminde yapılan yeni düzenlemelerle 1950 yılına kadar toplam 24 borsa kurulmuştur. 1950 yılında daha genel ve ayrıntılı bir hukuki düzenlemeye gidilerek çıkarılan 5590 sayılı yasa ile Ticaret Borsaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları ile birlikte bunların üst kuruluşu olarak kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) bünyesinde ama ayrı bir tüzel kişilik olarak düzenlenmiş, zaman içerisinde bu yasada değişiklik yapılarak bugüne gelinmiştir.

Edirne Ticaret Borsası Kasım, Mehmet, Kamil Uncular ile Türk Hava Kurumu Başkanı Sami Özçubukçu’nun teşebbüsleri ile 01.Haziran.1924 tarihinde 163-1455 sayılı Vekiller Heyetinin kararı ile kurulmuş, ancak 1926 yılında faaliyete geçebilmiştir. Faaliyete başladığı tarih itibariyle Ticaret Borsalarının 14.cüsüdür.

Kuruluşta Rüstempaşa Kervansarayı yanında bir handa faaliyete geçen Edirne Ticaret borsası 1930 yılında geniş bir salona nakledilmiş, 1931 yılında ilk binasını satın almış ve bu binada 1958 yılına kadar çalışmıştır.

1959 yılı başında, kendi yaptırdığı ve 1983 yılında Edirne Defterdarlığına satılan Talatpaşa asfaltı üzerindeki “Borsa Sarayı”na taşınmıştır. Üç kat ve teras katından oluşan bu binasında 1976 yılına kadar üyelerine ve üreticilerine hizmet vermiştir.

1976 yılından itibaren Zindanaltı Cumhuriyet Caddesindeki mülkiyeti kendisine ait bina ve ilave tesislerinde hizmetine devam etmiştir. Merkez Borsa binasında hububat, yağlı tohumlar ve kabak çekirdeği alım-satımları yapılmıştır.

Merkez Borsa binasına ilaveten 1991 yılında yapımı tamamlanan Canlı Hayvan ve Süpürge Teli Satış Tesislerinde canlı hayvan ve süpürge alım-satımları, günümüz borsacılık anlayışı içersinde sürdürülmüştür. 25.000 m2 alan üzerine yaptırılan Canlı Hayvan ve Süpürge Teli Borsası ve Sosyal Tesisleri 20.08.1991 tarihinde faaliyete geçmiş. Bu tesislerde ayrıca imalathane ve depo olarak kullanılmaya müsait 42 adet iş yeri mevcuttur.

  

Dünya Bankasının katkıları ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen, "Ürün Borsaları Geliştirme Projesi" kapsamında belirlenen, 4 Hububat Borsasından biri seçilmiş olup, Mart 1998 de yeni tesisleri için 235 dönümlük yer satın almıştır.

Edirne Ticaret Borsasının temel hedefi, pazarların etkin bir şekilde oluşmasına yardımcı olmaktır. Özellikle Marmara Bölgesinde, hububat ve yağlı tohumlar grubuna giren ürünlerin, fiyatlarının oluşmasında “ANA MERKEZ” olmayı, belge ve kayıta dayalı spot işlemleri geliştirerek, orta vadede hububat ve yağlı tohumlarda, vadeli işleme dayalı pazarı kurmayı amaçlamaktadır.

Borsamızın yıllar önce başlamış olduğu ve Karayollarına ait 235 dekarlık alanın satın alınmasıyla başlayan “Ticaret Merkezi” projesinin birinci bölümü olan ve hizmet binamızın temeli 23.04.2001 tarihinde atılmış olup 23.04.2003 tarihinde açılışı yapılmıştır. 
 

Projenin ikinci bölümü; üreticilere ait tüm sektörleri bir arada toplayanve üyelerimiz tarafından kullanılan işyeri ve depoların yapımıdır. 2003 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır.

Projenin üçüncü bölümü; yeni canlı hayvan satış tesisleri ile modern mezbahanın yapılmasıdır. Bu proje de tamamlanarak 2010 yılında üye ve üreticilerimizin hizmetine açılmıştır.

 
 

Dördüncü Bölüm; tarım ürünlerinin depolanmasındaki sorunların ortadan kaldırılması ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretin kolaylaştırılması amacıyla çelik siloların kurulması ve lisanslı depoculuğa geçmektir. Bu yatırım için Borsamız önderliğinde 7,5 milyon TL sermayeli şirket kurulmuştur. Aralık 2012 ayı itibarıyla yatırımın inşaat işlerinin %100’ü tamamlanmasına müteakip TMO ya kiraya verilmiş olup  06.07.2013 tarihinde Sağlık Bakanımız Mehmet Müzezzinoğlu tarafından açılışı yapılmıştır.

 

   

 

Tarihçemiz
Genel Bilgiler
Edirne'nin Tarihçesi
Tanıtım Filmi
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim