Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Destek ve Teşvikler

Yapılan destekleme ödemeleri Kamu Kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce; haciz/icra, temlik vb. işlemler yapılamaz.

1.VERGİ İSTİSNALARI
Lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım, satımı yapılan ürünler 31.12.2023 tarihine kadar;

a) Zirai stopaj vergisinden (% 2),
b) Elde edilen kar gelir/kurumlar vergisinden (% 20),
c) KDV’den (% 1) muaftır.

2. DEPO KİRA, ANALİZ ve NAKLİYE DESTEĞİ
24 Aralık 2019 tarih ve 30988 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 1843 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere 17.10.2019 tarihi itibariyle 5 yıl süreyle, üretici dışındakiler ve üreticiler ile üretici örgütleri için olmak üzere doğrudan lisanslı depo işletmelerine depo kira desteği  ödenmektedir.

(1) TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticiler ve üretici örgütlerine

(2) TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticilere ve TÜKAS/ÇKS’ye kayıtlı üreticilerden aldıkları ve/veya kendi adlarına ürettikleri ürünlerini lisanslı depo işletmelerine depolanmak üzere koyan üretici örgütlerine, ilk teslim eden olmaları halinde her üretim yılına ait ürün için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen miktarlarda en fazla altı ay süreyle kira desteği verilir.

(3) İkinci fıkra uyarınca kira desteğinden yararlanan üreticiler ile üretici örgütlerine, lisanslı depoya teslim edilen her ürün çeşidi için birinci fıkra kapsamındaki tabloda belirtilen üst sınırları aşmamak kaydıyla nakliye desteği; lisanslı depoya tesliminden önce yetkili sınıflandırıcılarca yapılacak analizler için parti başına aynı tabloda belirtilen miktarlarda analiz ücreti desteği verilir.

3. ÜRETİCİLERE ELÜS KARŞILIĞI KREDİ FAİZİ DESTEĞİ
10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında; Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığında, üretimini yaptığı ürünü lisanslı depoya teslim eden üreticilere, üretim kapasiteleriyle uyumlu olacak şekilde senet tutarının %75’ine kadar azami 9 ay vadeli olarak kullandırılacak kredi faizlerinde % 100 indirim uygulanmaktadır.

4. LİSANSLI DEPO YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ DESTEĞİ
10/02/2018 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin karar kapsamında lisanslı depo işletmelerine cari faiz oranları üzerinden yatırım dönemleri için %75, işletme döneminde %50 faiz indirimli olarak 10 Bin Ton kapasite için 10 Milyon TL’ye kadar, 10 Bin Ton üstü kapasite için 20 Milyon TL’ye kadar uzun vadeli kredi kullandırılmaktadır. (Kapasite artışları ve yenilemeler ile satın alınacak tesisler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.)
 
5. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KARŞILIĞI VERİLEN DESTEKLER
15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/10111 sayılı Karar kapsamında lisanslı depoculuk yatırımları bölgesel desteklerden yararlandırılacak yatırım konuları arasına dahil edilmiş olup, 1-2-3-4-5’nci bölgelerde kurulacak tüm lisanslı depo işletmeleri 5’nci Bölgede, 6’ncı bölgede kurulacak lisanslı depo işletmeleri kendi bölgesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda;

a) KDV istisnası,
b) Vergi indirimi,
c) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Gelir vergisi stopaj desteği,
e) Sigorta primi desteği,
f) Faiz desteği sağlanmaktadır.

TÜRİB Eğitimleri
TÜRİB'e Kayıtlı Mıyım?
TURİB Kayıt İşlemleri
Ürün Tesliminde Gerekli Evraklar
Randevu Sistemi Giriş
Piyasa ve İşleyişi
Destek ve Teşvikler
Ücret Tarifeleri
İş Akış Şeması
Lisanslı Depoculuk Sistemi
Sistemin Amaçları
Sistemin Güvenceleri
Sistemin Paydaşları
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
Bilgi Edinme | Iletisim