Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Mali Politikamız

Tabi olunan mevzuat hükümlerine uygun olarak, faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun şekilde hazırlanması ve raporlanmasını sağlamak, stratejik amaçlarını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu mali kaynakları, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirmek, tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetmektir. 

Kalite Politikamız
Mali Politikamız
İnsan Kaynakları Politikamız
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası
Basın Yayın Politikamız
Haberleşme Politikamız
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
Bilgi Edinme | Iletisim