Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Dış Kaynaklı Doküman Listesi
LİSTE REVİZYON TARİHİ : 01.05.17
SIRA NO STANDART VEYA YAYININ
NO ADI / TANIMI ZORUNLU/TERCİH TEMİN EDİLDİĞİ KURULUŞ SON YAYIM TARİHİ SAKLAMA SORUMLUSU
1 TS 2974 Buğday Standartı Zorunlu TSE 27.08.2015 Ürün Tahlil Sorumlusu
2 TS 4078 Arpa Standartı Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
3 TS 3415 Mısır Standartı Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
4 TS 309 Ayçiçeği Standartı Zorunlu TSE 24.06.2010 Ürün Tahlil Sorumlusu
5 TS EN ISO 21415-2 Mekanik Yollarla Yaş Gluten Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
6 TS EN ISO 5529 Sedimentasyon Endeksi Tayini Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
7 TS EN ISO 7971-3 Tahıllarda Hektolitre Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
8 TS EN ISO 712 Tahıl ve Tahıl Ürünlerinde Rutubet Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
9 TS EN ISO 2171 Tahıl ve Baklagillerde Kül Muhtevası Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
10 TS 3997 Çeltik Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
11 TS 1632 Yağlı Tohumlarda Rutubet Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
12 TS 2947 EN ISO 658 Yağlı Tohumlarda Yabancı Madde Tayini Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
13 TS 1630 EN ISO 542 Yağlı Tohumlarda Numune Alma Zorunlu TSE   Ürün Tahlil Sorumlusu
14   Yetkili Sınıflandırıcı Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmeliği Zorunlu     Ürün Tahlil Sorumlusu
15   ISO 7971-3 Cereals – Determination of bulk
density, called mass per hectolitre – Part 3: Routine method. 
Zorunlu     Ürün Tahlil Sorumlusu
16   5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu  Zorunlu     Ürün Tahlil Sorumlusu
17 Ziraat Yüksek Müh.
 Doç Dr. Aslan Tüzüner
Toprak ve Su Analiz Laboratuvarları El Kitabı Tercih Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı
Köy İşleri Genel Müdürlüğü
1990 Toprak Tahlil Laboratuvarı
18 Kimya Müh. Emine Taş Toprak Kalitesi ve Verimliliği Analizleri Tercih Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Toprak,Gübre ve Suy Kaynakları Araştırma Enstitüsü
  Toprak Tahlil Laboratuvarı
19   Tobb Kanunu (5174 Sayılı Kanun) Zorunlu TOBB 18.05.2004 Muhasebe Sorumlusu
20   Borsa Muamelat Yönetmeliği Zorunlu TOBB 12.09.2005 Muamelat
21 25934 Tescil Yönetmeliği Zorunlu TOBB   Tescil
22   Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Zorunlu TOBB 12.09.2005 Muhasebe Sorumlusu
23   Tek Düzen Muhasebe Hesap Planı Zorunlu TOBB 12.09.2005 Muhasebe Sorumlusu
24   Kayıt Ücreti Yıllık Aidat Ödemesi Hakkında Yönetmelikl Zorunlu TOBB 08.01.2005 Muhasebe Sorumlusu
25   Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelik Zorunlu TOBB 19.01.2005  
26   Personel Yönetmeliği Zorunlu TOBB 01.09.1983 Muhasebe Sorumlusu
27   Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik Zorunlu TOBB 19.01.2005 Genel Sekreter
28   Oda ve Borsa Şubeleri Yönetmeliği Zorunlu TOBB 08.01.2005 Muhasebe Sorumlusu
29   Ticaret Borsalarında Alım Satım Yapan Aracılar Yönetmeliği Zorunlu TOBB 13.01.2005  
30   Oda - Borsa Birlik Payı Yönetmeliği Zorunlu TOBB 16.12.2004 Muhasebe Sorumlusu
31   Disiplin Kurulu Yönetmeliği Zorunlu TOBB 02.03.2005 Genel Sekreter
32   Personel Sicil Yönetmeliği Zorunlu TOBB 03.11.1994 Genel Sekreter
33   TOBB Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi Zorunlu TOBB 26.04.1983 Muhasebe Sorumlusu
34   657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Zorunlu TOBB 23.07.1965 Muhasebe Sorumlusu
35   TS EN ISO 9001 2008 Zorunlu   Kasım 2008  
36 5996 Sayılı Kanun
ve İlgili Yönetmelikleri
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Tercih   11.06.2010 Veteriner Hekim
37 28152 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Hayvan Satış Yerlerinin Ruhsatlandırılma ve Denetleme
Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10. Maddesi gereği ve 22.01.2011 tarih
”“İhbarı Mecburi Hayvan Hastalıkları Ve Bildirimine İlişkin Yönetmelik”
Zorunlu   24.12.2011 Veteriner Hekim
38 20636 RG 164 Sayılı Gelir Vergisi Tebliği Zorunlu   15.09.1990 Tescil Şefi
39 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname GEÇİŞ BELGELERİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ (Mayıs/2017 REVİZE) Zorunlu ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI/ KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 05/05/2017 TIR Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisi
 Sorumlusu/ Arşiv
40 2013/1 Tarımsal Amaçlı Toprak, Bitki ve Sulama Suyu Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş
Yetki ve Denetim Genelgesi 
Zorunlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Toprak Reformu Genel Müdürlüğü
03.06.2011 TOprak Tahlil Laboratuvarı
41   Yazışmalar Zorunlu TOBB   TIR Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisi Sorumlusu/ Arşiv
42   Yazışmalar Zorunlu ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI/ KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ   TIR Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisi Sorumlusu/ Arşiv
43   Yazışmalar Tercih FİRMA   TIR Geçiş Belgesi Dağıtım Ofisi Sorumlusu/ Arşiv
44   Yazışmalar Zorunlu MAHKEME/ SAVCILIK   Arşiv
45 ISO 9000:2000  KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-TEMEL ESASLAR VE TERİMLER
VE TARİFLER
ZORUNLU TSE MAYIS 2007 Yönetim Temsilcisi
46 ISO 9004 TS EN ISO 9004  KILAVUZ ZORUNLU TSE NİSAN 2011 Yönetim Temsilcisi
47 ISO 19011 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM  SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU ZORUNLU TSE OCAK 2012 Yönetim Temsilcisi
48 ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ -ŞARTLAR ZORUNLU TSE MART 2009 Yönetim Temsilcisi
49 ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ -ŞARTLAR ZORUNLU TSE EKİM 2015 Yönetim Temsilcisi
50 4857 SAYILI  İŞ KANUNU  ZORUNLU BAKANLIK 22.05.2003 Yönetim Temsilcisi
51 29 TOBB AKREDİTASYON KLAVUZU TERCİH TOBB 42736 -
52 TS EN 9001:2015 D1:MART 2017 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ- ŞARTLAR   TSE   Kalite Yönetim ve Akreditasyon Sorumlusu
P02 İyileştirme Faaliyetleri
P03 İç Denetim
P04 Uygun Olmayan Ürün
P05 Satış
P06 Ürün Tahlil
P07 Toprak Tahlil
P08 Tescil İşlemleri
P09 Üye İlişkileri
P10 Bilgi Danışmanlık Ve Destek
P11 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
P12 Bilgi ve İletişim Teknolojileri
P13 İnsan Kaynakları
P14 Mali Yönetim
P15 Yönetim ve Stratejik Planlama
P16 Tır Geçiş Belgeleri
Kalite El Kitabı
Dış Kaynaklı Doküman Listesi
HIZLI ERISIM LINKLERI
MOBIL UYGULAMALAR
Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim