Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Dünya Hububat Bülteni
Dünya Hububat Durumu Haziran-2014
  
 2014/15 Sezonu Görünümü
 
Uluslar arası Hububat Konseyi, IGC; 26 Haziran 2014 tarihli son raporunda, 2013/14 sezonu sonunda 710 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday üretiminin, Temmuz 2014/Haziran 2015 döneminde, 29 Mayıs 2014 tarihli öngörüsünden 5 milyon ton yüksek ancak 2013/14 sezonundan 11 milyon ton düşük, 699 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklediğini açıklamıştır.
 
Konsey; dünya buğday üretiminin 2014/15’de Mayıs ayı öngörüsünden 5 milyon ton yüksek olarak 699 milyon ton miktarda öngörülmesine karşın hala geçen yılın rekorunun %2 oranında altında olduğunu belirtmiştir. Raporda; Rusya, Ukrayna, Kanada, ABD, Fas ve Avustralya için yıldan yılla daha düşük rekolteler öngörülürken toplam üretimindeki bu azalmanın AB, Kazakistan, Güney Amerika, Çin ve Hindistan’da beklenen artışlar tarafından sadece kısmen dengelenebileceği not edilmiştir. Raporda, ayrıca küresel buğday hasat alanının 2014/15’de yıldan yıla %2 oranında bir yükselme ile yaklaşık 223,8 milyon hektara ulaşması beklenirken verimlerin 2013/14 sezonunun rekor düzeyleri ile uyumlu olmasının düşük bir olasılık olduğu ifade edilmiştir.
 
IGC, 2013/14 sezonu sonunda 690 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday tüketiminin 2014/15 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 1 milyon ton düşük ancak 2013/14’den 7 milyon ton yüksek, 697 milyon ton düzeyinde olmasını beklemektedir.
 
Konsey; dünya toplam buğday tüketiminin 2014/15’de yaklaşık %1 oranında yükselmesinin beklendiğini belirtmiştir. Raporda; esas olarak AB’de varsayılan yüksek kullanım nedeniyle önceki sezona kıyasla az bir artış (2013/14’deki 130 milyon tondan 132 milyon tona) ile yemlik buğday için talebin cazip-fiyattaki mısır tarafından kısıtlanmaya devam edeceğinin beklendiği yorumu yapılmıştır. Raporda, ayrıca, insan gıdası için doğrudan kullanımın dünya buğday talebindeki yıllık artışın çoğunu yönlendirmeye devam edeceği de not edilmiş ve 2014/15’de %1,2 oranında öngörülen küresel talep büyüme oranının uzun-dönem eğilim ile genel olarak uyumlu olduğu ifade edilmiştir.
 
İnsan gıdası olarak kullanımda öngörülen artışın (2013/14’deki 474 milyon tondan 480 milyon tona) büyük çoğunluğunun ise nüfusun nispi olarak hızla yükseldiği ve buğday-esaslı gıdaların daha fazla tercih edilmeye başlandığı Asya ve Afrika’daki gelişmekte olan ülkelerde olduğu not edilmiştir. İlaveten; buğdayın dünya endüstriyel kullanımının, büyük oranda AB’deki nişasta ve biyoetanol için artışlar nedeniyle 2014/15’de eşik miktarda yüksek (19 milyon ton) öngörüldüğü açıklanmıştır. 2
 
IGC, 2013/14 sezonu sonunda 152 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya buğday ticaretinin, 2014/15 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 1 milyon ton ve 2013/14 sezonundan 8 milyon ton düşük, 144 milyon ton düzeyinde gerçekleşeceğini tahmin etmektedir.
 
Konsey; 2014/15’deki dünya buğday ticareti öngörüsünün, geçen senenin tahmin edilen rekorundan 8 milyon ton (%5 oranında) düşmesinin nedeninin, çoğunlukla Çin tarafından satın almaların azalması beklentisi fakat aynı zamanda da Brezilya, İran ve ABD’yi de içeren diğer bazı ülkelerde de olası azalan ithalatlar olduğunu belirtmiştir.
IGC, 2013/14 sezonu sonunda 192 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2014/15 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 7 milyon ton ve 2013/14 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 194 milyon ton düzeyinde gerçekleşmesini beklemektedir.
 
Konsey; hemen, hemen dengede olan arz ve talep ile dünya buğday stoklarının 2014/15 sonunda az bir değişme göstermesinin öngörüldüğünü belirtmiştir. Raporda, 2014/15 dünya buğday arz ve talep görünümü kısmen rahat görünmekle birlikte, küresel stokların özellikle başlıca ihracatçılar ve yüksek kaliteli öğütmelik buğday için oldukça sıkı durumunu devam ettirmesinin beklendiği yorumu yapılmıştır.
 
IGC; başlıca ihracatçıların (AB, ABD, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna) 2013/14 sezonu sonunda 55 milyon ton miktarda gerçekleşeceğini öngördüğü dünya dönem sonu buğday stoklarının, 2014/15 döneminde, Mayıs ayı öngörüsünden 5 milyon ton ve 2013/14 sezonundan 2 milyon ton yüksek, 57 milyon ton düzeyinde öngörüldüğünü açıklamıştır.
 
Konsey; yıldan yıla az miktarda yüksek olmakla birlikte, başlıca ihracatçıların toplam stoklarının 2014/15 sonunda önceki beş-yıllık ortalamanın yaklaşık %12 oranında altında olmasının beklendiğini belirtmiştir.
 
Dünya Buğday Durumu, milyon ton 11/12
12/13
Tahmin
13/14
Öngörü
14/15
Öngörü
29.05
26.06
Üretim
695
655
710
694
699
Tüketim
698
675
690
698
697
Ticaret
145
140
152
145
144
Stoklar
192
172
192
187
194
 
Yayın Tarihi: 14 Temmuz 2014 Pazartesi, 13:44

 • Fiyat Arşivi
  Aylık Bültenler
  Yıllık Bültenler
  Dünya Hububat Bülteni
  Dergilerimiz
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim