Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
6698 Sayılı Kanun Kapsamında Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü 03.08.2019

Sayın Üyemiz;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilmiş olan yükümlülükler dolayısıyla, ileride oluşabilecek mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi açısından özellikle Veri Sorumluları Siciline Kayıt, üyelerimiz nezdinde önem arz eden yükümlülükler içermektedir.

Kanunu uygulamakta görevli olan “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin yapmış olduğu görüşme ve yazışmalar neticesinde, pek çok gerçek ve tüzel kişi tacirin halen VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde söz konusu olabilecek cezai yaptırımlar ile genel olarak kanunla veri sorumlularına getirilen diğer yükümlülükler konularında, üyelerimizin bilgilendirilmesinin önem arz ettiği sonucuna varılmıştır.

Sicile kayıt olunmaması halinde Kurul tarafından 20 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar idari para cezası verilebilecektir. Söz konusu idari para cezası miktarları, her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.

Veri Sorumluları Kayıt
Başlama
Tarihi
Süre Kayıt
Son Tarih
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.10.2018 12 ay 30.09.2019
Yurtdışında yerleşik  gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 01.10.2018 12 ay 30.09.2019
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı
25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli
kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
01.01.2019 15 ay 31.03.2020
Kamu Kurum ve Kuruluşu veri sorumluları 01.04.2019 15 ay 30.06.2020

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun hazırlamış olduğu “İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu”na aşağıdaki adresten ve TOBB’ nin web sayfasında bulunan mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

İş Dünyası İçin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Uyum Kılavuzu


 

Yayın Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi, 15:17

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim