Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
2019 Yılı Tescil İşlemleri Hakkında Duyuru 31.12.2018

Sayın Üyemiz;

Birliğimiz tarafından hazırlanan Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi” 2019 yılından itibaren Türkiye genelindeki tüm ticaret borsaları tarafından tescil işlemlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Bu kapsamda, Ticaret Borsalarına Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Alım veya Satımlarının Tescili Hakkında Yönetmeliğin 11.nci maddesi uyarınca;

 1. Borsa kotasyonuna tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan, ithalat ve ihracat işlemleri dahil olmak üzere tüm alım/satım muamelelerinin, en geç 30 (otuz) gün içinde tescil ettirilmesi gerekmektedir. Belirtilen sürede tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi halinde, tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Ayrıca, süresinde ödenmeyen tescil ücretine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilir.
 2. Müstahsil makbuzu düzenlenmek suretiyle yapılan alımlara ilişkin tescil işlemlerinin muhtasar beyanname verme süresi dikkate alınarak yaptırılması önem arz etmektedir. Aksi durumda; tescil işlemi 30 (otuz) gün içerisinde yapılmasına rağmen stopaj indiriminden faydalanılması mümkün olmayacaktır.
 3. Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi stoklu olarak çalışacağından, üyelerimiz tarafından yapılan borsa dışı alımların stoklara işlenmesi önem arz edecektir. Stoklara ilave, tescil işlemine ilişkin evraklar veya envanter ibrazı ile yapılabilecektir.
 4. İthalat işlemlerinin, gümrük giriş beyannamesindeki varış tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde tescil ettirilmesi gerekmektedir.
 5. İhracata konu tescil işlemlerinden ücret alınmayacaktır. İhracata konu olsa dahi ülke içi alım/satım muameleleri bu kapsamın dışındadır. İhracat işlemlerinin sözleşmeye müteakip 30 (otuz) gün içerisinde tescil ettirilmesi gerekmektedir.
 6. 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifi ve Birlikleri hakkındaki Kanuna istinaden, tarım satış kooperatiflerinin ortakları ile üretim girdisi temini ve ürünlerin değerlendirilmesi amacıyla yaptıkları alım/satım muamelelerinden tescil ücreti alınmayacaktır.

Borsamız tarafından 2019 yılında tescil ücreti oranı %0,2 (binde iki) olarak uygulanacaktır. 175.000.-TL'yi aşan müstahsil makbuzu veya fatura tutarlarında, tescil ücreti tavanı uygulamasıyla 350.-TL tahakkuk ve tahsil edilecektir.

Bilgilerinize önemle arz olunur.

Yayın Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi, 11:17

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim