Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
Vergi Usul Kanunu Tebliği Değişikliği 20.06.2017

Sayın Üyemiz,

24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 459 sıra no.lu Genel Tebliğinde; Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayı, belli kurumların kayıt ve belgeleri yardımıyla tespit etmek ve böylece kayıt dışılığı önlemek amacı doğrultusunda tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğu getirilmesi hususunda açıklamalar bulunmaktadır.

Bahse konu Tebliğe, 09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 480 sıra nolu Genel Tebliğin 1.nci maddesi ile “4.2.Kapsamda Olmayan Tahsilat ve Ödemeler” başlıklı bölümüne (g) bendinden sonra gelmek üzere “ğ) Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin, 18/5/2004 tarihli ve 5174 saydı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu kapsamında kurulan ticaret borsalarına mezkur Kanunun 46.ncı maddesinde belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,” bendi eklenmiştir.

Dolayısıyla, 459 sıra nolu VUK Genel Tebliğinin (4.1) maddesinde belirtilen (7.000.-) TL’yi aşan tutardaki ödemelerin, aynı tebliğin (4.2.ğ) bendine istinaden; gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilere ait ürünlerin Ticaret Borsalarına belirtilen süreler dahilinde tescil ettirilerek gerçekleşen satışlarına ilişkin ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.

Bilgilerinize arz olunur.


Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayın...

 

Yayın Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı, 15:38

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  Ekonomik Göstergeler
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim