Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
Mesleki ve Teknik Eğitim Düzeyinde Nitelikli Eleman İhtiyacı 06.02.2017

Sayın Üyemiz,

Ülkemizin mal ve hizmet üretim kapasitesini, ürün kalitesinin ve ürüne olan talebin artırılması için en önemli ve temel faktörün nitelikli insan gücü olduğu dikkate alındığında, üyelerimizin nitelikli insan gücü temini konusunda sıkıntılar yaşadığına tanık olmaktayız.

Bu çıkmazdan kurtulma yolunun, ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitime verilen önemi artırarak, daha fazla kalifiye eleman yetiştirmek olduğu gereğini artık hepimiz biliyoruz.

Mesleki ve teknik eğitimin; iş gücü piyasasının ve sektörün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde planlanması ve uygulanması çalışmaları kapsamında, ilgili meslek kuruluşları ve yerel yönetimlerin desteğini alarak, katılımcılık ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitim gerçekleştirmesi amacıyla ilimizde Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk’ün Borsamızı temsilen görev aldığı kurul tarafından yapılacak toplantılarda değerlendirilmek üzere, görüş ve önerileriniz ile Mesleki ve Teknik Orta Öğretim düzeyinde ihtiyaç duyduğunuz Nitelikli Eleman bilgilerini aşağıda erişim adresleri sunulan ANKET üzerinden veya doldurulacak FORM'u 02842268501 no.lu faksa veya etb@etb.org.tr e-posta adresine göndermek suretiyle Borsamıza iletmeniz hususunu bilgilerinize arz ederiz.

ANKET için lütfen tıklayınız...

FORM için lütfen tıklayınız...

Yayın Tarihi: 06 Şubat 2017 Pazartesi, 14:25

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  Ekonomik Göstergeler
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim