Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Duyurular
TMO Mamul Madde İhracatı Kapsamında Satışlarına İlişkin Açıklama 02.05.2015

Toprak Mahsulleri Ofisi Edirne Şube Müdürlüğü'nden;

 

Mamul  Madde  İhracatı  karşılığı  satışlara  aşağıdaki  esaslar  doğrultusunda  devam edilecektir.

1) Stoklarımızda bulunan tüm yerli ve ithal ekmeklik ve makarnalık  buğday, yerli arpa ve mısırların tamamı satışa açılmıştır. Satışa açılan; 

a) Ekmeklik  buğdaylar  (1211-1671  kodları  arasındaki  ürünler  ile  ithal  ekmeklik buğdaylar)

 • Üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve unlu mamuller ( yufka, kadayıf, lavaş ekmeği vb.)  İhracatı yapanlara,
 • ÜretimlerindeeEkmeklik buğday kullanarak bulgur ihracatı yapanlar ile Afrika ülkelerine ekmeklik buğday kullanarak makarna ihracatı yapanlara satılacak olup,
 • Bisküvi fabrikaları, yem fabrikaları ile yumurta ve beyaz et sektörüne yönelik olarak sadece düşük vasıflı ekmeklik buğdaylar ( 1661 – 1671 ) satışa verilecektir.

b) Makarnalık  buğdaylar;  üretimlerinde  makarnalık  buğday  kullanarak  mamul madde ( Makarna, İrmik, Şehriye, Bulgur vb.) ihracatı yapanlara,

c) Yerli arpalar; üretimlerinde arpa kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına,

d) Mısırlar ise; üretimlerinde mısır kullanan tüm mamul madde ihracatçılarına

yönelik satışa verilecektir.

2) Satışa açılan ekmeklik ve makarnalık buğday stokları ile arpa stokları, Genel Müdürlüğümüzün 29.04.2016 tarihli ve 123924 sayılı talimatıyla iç satışa da açılmış olup satış önceliği iç satış talebinde bulunanlara verilecektir.

3) Buğday ve arpa satışlarında; 02.05.2016 – 20.05.2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD $/TON bazındaki satış fiyatları ile mısır satışlarında 02.05.2016 – 31.05.2016 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD $/TON bazında satış fiyatları EK 1’ de gönderildiği şekilde uygulanacaktır.

4) Daha önce Şube Müdürlüklerimize gönderilen ve sözleşmesi imzalanmamış veya eksik imzalanmış olan firma hakedişlerinden (sadece ekmeklik ve düşük vasıflı ekmeklik buğday hakedişleri  ile  mısır  hak  edişleri),  belge  ithalat  süresi  henüz  dolmamış  olmak  kaydıyla talep edilmesi durumunda Ek 1’ de yer alan satış fiyatları uygulanmak suretiyle buğdaylar için 20.05.2016 (dahil) mısırlar için 31.05.2016 (dahil) tarihine kadar sözleşme imzalanabilecektir.

5) Bu kapsamda satışa açılan Şube Müdürlüklerimiz stoklarına Genele Müdürlüğümüzün yetki talimatlarının Şube Müdürlüğümüze geliş tarih ve saatine bakılmaksızın yoğun talep gelebilecek işyerleri stoklarının dağıtımı Şube Müdürlüğümüzce talep sahipleri arasında paylaştırılarak yapılacaktır. Yoğun talep olmayan işyerleri stoklarına ilişkin sözleşmeler bekletilmeksizin imzalanabilecektir.

6) Kapalı depolardan yapılan satışlarda, satış fiyatlarına (MAYDÜ, Noda ve tahıl Torbalama Ünitesi hariç ) ayrıca 2 $/Ton manip ülasyon ücreti ilave edilecek, açık yığınlardan ( Maydü, Noda, Tahıl torbalama Ünitesi dahil) yapılan satışlarda  maniplasyon ilave ücreti alın mayacaktır.

7) Satışa açılan makarnalık buğday stoklarının dağıtımı Genel Müdürlüğümüzce yapılacak olup, firma bazında hakediş miktarları Şube Müdürlüklerimize bildirilecek ilgili firmalar tarafından taahhütname (Ek-2) doldurularak 05.05.2016 tarihi mesai bitimine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

Bu kapsamda yapılan makarnalık buğday satışlarının tahsisli olması nedeniyle depolarda kalan bir kamyon hamulesine kadar olan makarnalık buğdayların satışında, aynı usul ve esaslarla Şube Müdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.

8) Buğday ve arpa satışlarında yeni hasat döneminin yaklaşması nedeni ile son teslimat süresi  31.05.2016  tarihini  geçmeyecektir.  Uygulamalarımız  gereği  son  teslimat  süresi 31.05.2016  tarihini   geçecek  olan  sözleşmelere  son  teslimat  tarihi  olarak  31.05.2016 yazılacaktır.

9) Bu kapsamda firmalara yapılmış veya yapılacak olan buğday sözleşmelerinde teslimat sonucu oluşmuş veya oluşacak depo noksanlıkları nedeni ile verilemeyen buğday miktarları sözleşmelerde yer alan ve eksik teslimat yapılan Şube veya diğer Şube Müdürlükleri stoklarından satışa açık olma durumuna bakılmaksızın aynı veya fiyat farkı alınmak sureti ile farklı kodlu buğdaylardan sözleşme imzalanma tarihinde geçerli olan fiyatlardan (sözleşme imzalanma tarihinde kapalı depo satış fiyatı bulunmaması halinde açık yığın fiyatlarına 7 ABD Doları/Ton ilave edilecektir) teslimat yapılabilecektir.

10) Buğday, arpa ve mısır satışları konusunda hinterlandımızda bulunan un, bulgur, bisküvi, makarna, irmik ve yem fabrikaları, nişasta, glikoz, biyoetanol ile yumurta ve beyaz et sektörüne gerekli duyuruların yapılacağı hususunda;

Diğer hususlar cari talimatlarımız doğrultusunda yapılacaktır.

Fiyat Listesi için tıklayınız...
Stok Listesi için tıklayınız...

 

 

Yayın Tarihi: 02 Mayıs 2016 Pazartesi, 13:35

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  Ekonomik Göstergeler
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim