Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri 26.02.2021

Sayın Üyemiz;

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan "Koyun Keçi Vebası Hastalığından Korunmuş Bölge İlan Edilen Trakya'ya Yapılacak Küçükbaş Canlı Hayvan Sevkleri Genelgesi" gereği, Trakya Bölgesi 01 Mart 2021 tarihinden  itibaren Koyun Vebası (PPR)  hastalığından  korunmuş  bölge  olarak  kabul edilecek ve aşağıda belirtilen hükümler uygulanacaktır.

Korunmuş Bölgelerde Uygulanacak Hükümler;

 1. Trakya Bölgesi 01 Mart 2021 tarihinden itibaren Koyun Vebası (PPR) hastalığından korunmuş bölge olarak kabul edilecektir.
 2. İşletmede doğmuş ve yetiştirilmiş olması haricinde, Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde belirlenen süreler içinde tanımlanmamış olduğu tespit edilen koyun ve keçi türü hayvanlar, Bakanlıkça belirlenen esas ve usuller dışında korunmuş bölgeye getirilmiş olarak kabul edilir. İşletmede tespit edilen bu tür hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere doğrudan kesimhaneye sevk edilecektir.
 3. Korunmuş bölgeye Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dışında belgesiz getirilen hayvanlar tüm masrafları sahibine ait olmak üzere en kısa sürede uygun bir kesimhanede kestirilecek olup tazminat ödenmeyecektir.
 4. Korunmuş bölgede laboratuvar tarafından PPR hastalığının varlığı tespit edilen hayvanlar tazminatsız kesime sevk edilecek ya da tazminatsız itlaf-imha edilecek ve PPR Hastalığı Acil Eylem Planı hükümleri uygulanacaktır.
 5. Kurban bayramı nedeni ile hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlık küçükbaş hayvanlar ilin öngördüğü bir kesimhanede kestirilerek kesimhane dışında başka bir işletmeye dönüşü engellenecektir.

Trakya'ya Yapılacak Koyun ve Keçi Sevklerinde Uyulacak Kurallar

Trakya'ya yapılacak küçükbaş hayvan sevkleri için aşağıdaki şartların karşılanması durumunda,resmi veteriner hekim tarafından Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu düzenlenir.

 1. Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş ya da sevk tarihinden önceki en az 21 günlük süre boyunca herhangi bir PPR vakası bildirilmemiş bir işletmede barındırılmış olmalıdır. Bu işletme de PPR enfeksiyonundan dolayı oluşturulmuş koruma ya da gözetim bölgesi içinde yer almamalıdır.
 2. Trakya'ya sevk edilmesi planlanan hayvanlar, sevk tarihinden önce en az 21 gün süre ile yer alan "Trakya'ya Sevk Edilecek Koyun ve Keçiler İçin İzolasyon Kuralları" kapsamında izole edileceklerdir. Kurallar konusunda, Trakya'ya hayvan sevkinden sorumlu resmi veteriner hekim tarafından hayvan sahibi ve bakıcısı bilgilendirilecek ve yapılan bilgilendirme tutanak altına alınacaktır.
 3. Hayvanlar izolasyon başlangıcında ve en az 21 günlük izolasyon süreci boyunca PPR enfeksiyonuna ait hiçbir klinik belirti göstermemelidir.
 4. Sevke konu olan hayvanlar PPR aşısı ile aşılanmış ise aşılama tarihinden en az 21 gün sonra sevkine müsaade edilecektir. Sevke konu olan hayvanlar PPR'a karşı aşılanmamış ise, sevk tarihinden ençok 21 gün önce PPR antikor negatif sonuç veren PPR enfeksiyonu testinden geçmiş olmalı ve sonrasında sevkine müsaade edilmelidir.
 5. Nakledilecek hayvanlarda sevk günü PPR hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.
 6. Hayvanlar bulundukları işletmelerden yüklemenin yapılacağı yere nakledilirken PPR hastalığına maruz kalmamalıdır.
 7. Trakya'ya gönderilecek hayvanlar ile diğer illere gönderilecek hayvanlar aynı araç ile sevk edilmeyecektir.

Bilgilerinize önemle arz olunur.

Yayın Tarihi: 26 Şubat 2021 Cuma, 10:03

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Merkez: Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Telefon: 02842268500 • Faks: 02842268501 • E-Posta: etb@etb.org.tr • KEP: etb@hs03.kep.tr
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Telefon: 0284226 85 00 (Dahili:161)  Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Telefon & Faks: 02842355385
  Lalapaşa İrtibat Bürosu: 02843214056 Süloğlu İrtibat Bürosu: 02843113211
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim