Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
TMO Aralık Ayı Genel Satış Talimatı ve Satışa Açılan Stoklar 07.12.2020

Sayın Üyemiz,

TMO Şube Müdürlüklerinde bulunan ve ekli listede (Ek-1) yer alan hububat ve bakliyat stokları aşağıda belirtilen esaslar ve ekte (Ek-2) yer alan fiyatlarla 04 Aralık 2020 tarihinden itibaren buğday, mısır ve nohut için peşin bedel mukabilinde arpa için ise peşin veya 90 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılacaktır.

Ek-1  listede  yer  alan  Kayseri,  Çorum,  Sivas  ve  Erzurum  Şube  Müdürlükleri  ekmeklik  buğday stokları  ile arpa  stokları  (liman  şubeleri  arpa  stokları  ve  elüs  arpa  stokları  hariç  olmak  üzere)  Şube Müdürlüklerimizce talep toplamak suretiyle satılacaktır.

Ek-1 listede yer alan diğer stoklar ise (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve nohut) TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden talep toplamak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Ticaret Dairesi Başkanlığınca tahsis edilerek satışı gerçekleştirilecektir. Bu ürünlere ilişkin talep başvuruları şubelerimize elden değil www.tmo.gov.tr adresindeki TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMU sistemi üzerinden yapılacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

EK BİLGİ:

 • Kasım ayı taahhütlerini yeterli fatura ibraz ederek tamamlayan firmalar Aralık ayında ürün tahsisleri için fiyat taahhütlerini Şube Müdürlüklerimize dilekçe vermek suretiyle değiştirebilirler. Şube Müdürlükleri bu değişiklik taleplerini ivedilikle Genel Müdürlük Ticaret Dairesi Başkanlığına yazı ekinde gönderecektir. Bu dilekçelere istinaden, Ticaret Dairesi Başkanlığı firmaların öncelikle ilk taahhütlerini sistemden silerek firmalara fiyat taahhütünü yeniden girmelerine imkan sağlayacaktır. Bu değişiklik talep dilekçesinin 11.12.2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze iletilmiş olması gerekmekte olup bu tarihten sonraki değişiklikler işleme alınmayacaktır.
 • Kasım ayında taahhüt veren firmaların taahhütleri Aralık ayında da geçerli olacaktır.
 • Bu ay ilk kez taahhüt verecek olan firmalar, fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (05-11 Aralık 2020) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. Platform üzerinden alınacak taahhütname örneği ekte (Ek-5) yer almaktadır. Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.
 • Firmaların söz konusu taahhütnameleri için girişlerini yapıp kayıt ettikten sonra onay tuşuna basarak onaylamaları gerekmektedir.
 • Taahhütnamelerin ve faturaların ekmeklik buğday unu olarak yapılması gerekmekte olup özel amaçlı unlar dikkate alınmayacaktır.
 • Firmaların verdikleri taahhütlerin miktarı, TMO’dan almış oldukları toplam buğday miktarına karşılık gelen un miktarıyla sınırlıdır. Buğdayı una çevirirken 1,358 katsayısıs esas alınacaktır. Dolayısıyla firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO’dan aldıkları buğdayın 1,358’e bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır.

EKLER:

ARALIK AYI GENEL SATIŞ TALİMATI

EK-1 SATIŞA AÇILAN STOK

EK-2 FİYAT LİSTESİ

EK-3 EDİRNE SATIŞA AÇILAN STOKLAR

EK-4 FİYAT TAAHHÜTNAME

EK-5 TAAHHÜTNAME

EK-6 ELÜS ve İTHAL ÜRÜN SATIŞ TALİMATI

Yayın Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi, 13:21

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim