Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
TMO Buğday Satış Duyurusu 01.10.2018

TMO EDİRNE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLGİ: Şube Müdürlüğümüzün 09.08.2018 tarih ve 36338409/202-E.47341 sayılı yazısı

Bilindiği üzere ilgide kayıtlı yazımız ile stoklarımızda bulunan buğdaylar satışa açılmış olup, yazımızda belirtilen usul ve esaslarla 31.10.2018 tarihine kadar satışlara devam edilmesi hususu firmalara bildirilmiştir.

İlgide kayıtlı ekmeklik buğdayların kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre 31.Ekim 2018 tarihine kadar satılabileceği belirtilmektedir.

Bu defa satışa açık olan ekmeklik buğdaylar Ekim ayı için ilgi yazımızda geçerli fiyatlarla kullanıcılarına fiili tüketim esasına göre satılacak olup, başvuru sahiplerinden talep toplanacaktır.

Talep sahiplerinden halen faaliyette olduklarını gösterir (01 Eylül 2018 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) belge istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.).

Ekim ayında ekmeklik buğday almak isteyen başvuru sahipleri 08/10/2018 tarihine kadar istenilen belgeleri ve talep ettiği şube adını ve talep miktarlarını hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) TMO şube müdürlüğüne vereceklerdir. Hinterlant dışı başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru şubeleri gerekli hesaplamaları yaparak teslimat şubelerine firmaların o şubeye düşen aylık fiili tüketim miktarlarını 09/10/2018 tarihine kadar bildirecektir.

Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan teslimat şubesi ivedilikle talepleri değerlendirerek talep sahiplerine en geç 10/10/2018 tarihine kadar tebligatta bulunacak ve mutlaka talep sahibi firmanın müracaatta bulunduğu Şube Müdürlüğüne firmaların kullanılan fiili tüketim miktarı hakkında yazılı olarak bilgi verecektir.

Yoğun talep gelen stoklar için dağıtıma girip dağıtım sonucu fiili tüketim miktarından az ürün alan firmalar bakiye fiili tüketim miktarlarını yoğun talep gelmeyen ve satışa açık diğer serbest ekmeklik buğday stoklarından 16/10/2018 tarihine kadar başvurmak kaydıyla temin edebileceklerdir. Bu durumda da teslimatı yapacak şube başvuru şubesine firmaların bakiye fiili tüketimini sorarak teslimat sonucunu yazılı olarak bilgi verecektir.

Para yatırma süre sonu 22/10/2018 tarihi mesai bitimi olup parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır. Ekmeklik buğdaylar için son teslim tarihi 31/10/2018’i (dahil) geçmeyecektir.

Eylül ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan tüm stokların teslimatı Ekim ayı içerisinde tamamlanacak olup Kasım ayına kesinlikle devir edilmeyecektir.

Ekim ayı fiili tüketimlerinden parası yatırılarak işyeri yoğunluğuna bağlı olarak teslimatı tamamlanamayan tüm stokların Kasım ayına sarkan kısmın teslimatı Kasım ayı satış fiyatlarından yapılacaktır. 

2018 yılı kapalı depo stokları ile tüm Elektronik Ürün Senetli makarnalık buğday stoklar satışa kapalıdır.

İşyerleriniz hinterlandında bulunan ve hububat işi ile iştigal eden kişi ve kuruluşlara ile kendi yemini kendisi imal eden besicilere ve yem fabrikalarına duyuru yapılması hususunda;

Diğer hususlarda ilgi talimatımız kapsamında işlem yapılacaktır.


EKMEKLİK BUĞDAY TALEP FORMU
 

Yayın Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı, 16:36

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim