Hububat, Canlı Hayvan ve Süpürge Teli satış salonlarımızın bilgilerini online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
Salonumuzda satışlar saat 09:30'da başlamaktadır. Seans sonuçlarını 09:40'tan itibaren online.etb.org.tr adresinden takip edebilirsiniz.
   Borsamızdan Haberler
Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoculuk Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 17.06.2017

Edirne Ticaret Borsası (ETB) ve Edirne Ziraat Odası işbirliğinde organize edilen, Elektronik Satış Salonu ve Lisanslı Depoculuk Sistemi Bilgilendirme Toplantısı, 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 15.00'te ETB Konferans Salonunda gerçekleştirildi. 

TÜRKİYE’DE 4 BORSADAN BİRİYİZ

Toplantının açılışında konuşan ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, “Türkiye’nin en eski ticaret borsalarından birisi olan borsamız, Edirne tarımının geleceği düşünülerek yapılan yatırımlar neticesinde, ülke çapında örnek gösterilen ve Türkiye’nin en işlevsel ilk 4 borsasından biri konumuna gelmiştir. Emeği ve hizmeti geçen herkese huzurunuzda tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.Gerçekleştirilen yatırımlar; her ne kadar borsamızın adı öne çıksa da üyelerimizin ve üreticilerimizin eseri, şehrimizin gurur kaynağıdır. Bizlere düşen görev bu değerleri korumak, işlevini ve hizmet kalitesini arttırmaktır. Bunlardan belki de en önemlileri olan iki husus bugün gündem maddelerimizi oluşturmakta. İlki elektronik satış salonumuz ikincisi de birkaç hafta içerisinde faaliyete geçmesini planladığımız lisanslı depoculuk sistemidir." dedi.

ELEKTRONİK SATIŞ SALONU

“Elektronik Satış Salonu” projesinin tamamlandığını ifade eden Öztürk; "Sistemin amacı alıcı ve satıcının memnuniyetini artırma temelinde, rekabet ortamı kalitesinin artırılması, satış sisteminin yerel boyuttan ulusal ve uluslararası boyuta taşınması ile lisanslı depoculuk sistemine uyum ve altyapının temin edilmesidir. Üyelerimize verilen eğitimler sonrasında aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır." dedi. 

DEPOCULUK SİSTEMİNİ  GELİŞTİRİYORUZ

Tarım ürünlerinin depolanmasındaki sorunların ortadan kaldırılması ve ürün senetleri vasıtasıyla ticaretin kolaylaştırılmasını amaçlayan, ülke tarımının geleceği olan lisanslı depoculuk sistemini faaliyete geçirmeyi planladıklarını ifade eden Öztürk; "Bu konuda borsa sahamız içerisinde bulunan 40 bin ton kapasiteli tesislerimiz için lisanlama sürecinin son günleri içerisindeyiz. Hayırlısıyla bu sezonda üreticilerimize ve üyelerimize hizmet vermeye başlayacak. Edirne ticaret borsası, yıllardır sürdürdüğü yatırım odaklı faaliyetlerine bundan sonra da devam edecektir.” dedi.

TMO HERGEÇEN GÜN BÜYÜYOR

TMO Edirne Şube Müdürü İbrahim Duman toplantıda yaptığı konuşmada, “TMO’nun ana görevi; hububat fiyatlarının üreticiler için normalin altına düşmesini, tüketiciler için ise anormal derecede yükselmesini önlemek, bu ürünlerin piyasasında düzenleyici tedbirler almak, gerektiğinde bakanlar kurulu kararı ile hububat dışındaki diğer tarım ürünleriyle ilgili verilecek görevleri yürütmek, afyon ve uyuşturucu maddelere konulan devlet tekelini işletmektir. Bu kapsamda TMO, alım, satış, ithalat, ihracat gibi müdahale araçlarını kullanarak üretimin sürdürülebilirliği ve piyasaların düzenlemesi adına politikalar oluşturmaktadır. Çağın gerekleriyle uyum içinde bir vizyona sahip olan TMO, ülkemiz hububat piyasasında faaliyet gösteren en büyük kuruluş olup paydaşlar için bir güven timsalidir. TMO gün geçtikçe çoğalan faaliyetlerini, teknolojik unsurları göz ardı etmeden, deneyimli ve bilgili personeliyle ve modern yönetim anlayışıyla yürütmekte, kendini sürekli yenilemektedir." dedi.

TAAHHÜTNAMALİ VE EMANET ALIMLARI BAŞLADI

2016 yılında ülkemizde 20.6 milyon ton buğday, 6.7 milyon ton arpa, 6.4 milyon ton mısır ve 920 bin ton çeltik üretimi gerçekleştiğini belirten Duman; "2017 yılında iklim şartlarının olumlu seyretmesine bağlı olarak buğday üretimini 21,8 milyon ton, arpa üretiminin ise 7,5 milyon ton olacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde hasat 15 Mayıs itibariyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde başlamış olup şuan için %12 seviyelerine ulaşmıştır. Başlayan hasatla birlikte üreticilerimizin depolama ve finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla 06 Haziran 2017 tarihi itibariyle taahhütnameli ve emanet alımlara başlanmıştır. Emanet karşılığı ürün bırakan üreticilerimiz talep etmeleri halinde ürün bedelinin %30’u karşılığında avans kullanarak finansman ihtiyacının bir kısmını karşılayabilecek, hasat döneminde arz fazlalığı nedeniyle yaşanan fiyat düşüşlerinden etkilenmeyeceklerdir." dedi.

ÜRÜN SENETLERİ YOLUYLA ALIM YAPILIYOR

TMO'nun, lisanslı depoculuk sistemine işlerlik kazandırmak ve sektöre öncülük etmek amacıyla 2011 yılından itibaren  TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi (TMO-TOBB LİDAŞ)'a ürün teslim eden üreticilerden ürün senetleri yoluyla alım yaptığını ifade eden Duman; "TMO 2016 yılında lisanslı depoculuk sistemine hız vermek ve yaygınlığını artırmak amacıyla lisans alarak faaliyetlerine devam eden ve TMO ile sözleşme imzalayan mevcut lisanslı depoculuk şirketlerine ürün bırakan üreticilerden elektronik ürün senedi (elüs) yoluyla alım yapmaktadır. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde yer alan 12 lisanslı depoculuk şirketi ile protokol imzalamış olup bu depolarda da ürün alımı yapmıştır. Bu yıl ise lisans sahibi olan 19 lisanslı depo firmasından 17 tanesi ile protokol imzalanmıştır. Ülkemiz tahıl üretimi 35-38 milyon aralığında gerçekleşmekte olup bu miktarın ortalama  %70’i piyasaya arz edilmektedir. TMO ve özel sektör depo varlığı ve mevcut depoların lisanslı depoculuk kriterlerine uygunluğu dikkate alındığında ülkemizin en az 4-5 milyon ton depo açığı bulunmaktadır." dedi.

10 YIL KİRALAMA GARANTİSİ

Lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve TMO’nun yeniden yapılanmasına yönelik olarak; ekiliş, üretim, ürün deseni, bakanlığımızın havza bazlı destekleme modeli, TMO alımları, ticari faaliyetler ve ulaşım vb. kriterler dikkate alınarak TMO tarafından belirlenen yerlerde uzun süre (10 yıl) kiralama garantisi verilmek suretiyle lisanslı depoculuk olarak işletilmek üzere depo yaptırılmasına yönelik 3 ayrı hale yapıldığını belirten Duman; "Bu kapsamda gerçekleşen ihaleler sonucunda toplam 47 noktada 2.550 bin ton kapasiteli depo yapımı için sözleşmelere imzalanmış olup bu depoların en geç 2018 hasat döneminde devreye girmesiyle kurumumuz ve ülkemiz depo açığının önemli bir kısmı giderilmiş olacaktır.Uzun süreli kiralama yöntemiyle yapılan depoların devreye girmesiyle; depolama yetersizliği nedeniyle hasatla birlikte piyasaya kısa sürede ürün arzı nedeniyle hububat fiyatlarında yaşanan istikrarsızlığın engellenmesi, lisanslı depoculuk kriterlerine uygun depo ile lisanslı depoculuğun geliştirilmesi, ürünlerin sağlıklı koşullarda en az kayıpla uzun süreli depolanması, önemli bir bölümü düşük kapasiteli ve dağınık yapıda olmasından dolayı yüksek işletme maliyetli olan TMO depolarının bulunduğu işyerleri revize edilerek kurumun klasik depoculuk faaliyetinden çekilerek ürün alımlarını Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) üzerinden yapılması sağlanacaktır” dedi.

KONUYU BİLENLER ANLATTI

Açılış konuşmaların ardından, yıllarca TMO’nun üst kademlerinde hizmetlerde bulunmuş ve günümüzde lisanslı depoculuğun yaygınlaşması adına emek sarf etmeye devam eden, Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve  Tokay Danışmanlık Ltd. Şti. kurucusu Hikmet Özkan tarafından, Lisanslı Depoculuk Sistemi konusunda detaylı bilgiler aktarıldı.

Sunum sonrasında toplantıya katılan tacir ve üreticiler tarafından yöneltilen sorulara, ETB Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, TMO Edirne Şube Müdürü İbrahim Duman ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depo Ve Yetkili Sınıflandırıcı Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Özkan tarafından cevaplar verildi.

Toplantı sonunda ETB Meclis Başkanı Fedai Canım ve Yönetim Kurulu Başkanı Özay ÖZtürk tarafından Hikmet Özkan'a çevresi Edirnekari işlemeli Edirne toprağından yapılan Selimiye motifli seramik plaket takdim edildi.

Yayın Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi, 12:15

 • Borsamızdan Haberler
  Borsamızdan Duyurular
  TOBB Haberler
  TOBB Duyurular
  Ekonomik Göstergeler
  HIZLI ERISIM LINKLERI
  MOBIL UYGULAMALAR
  Umurbey Mah. Büyükdöllük Yolu Üzeri Sok. No:7 - EDİRNE
  Tel: 0.284.226 85 00(Pbx) • Faks: 0.284.226 85 01
  Canlı Hayvan Satış Tesisleri Tel: 0.284.226 85 00(161) Faks: 0.284 226 85 02
  Süpürge Teli Satış Tesisleri Tel:0.284.235 53 85
  Lalapaşa İrtibat Bürosu Tel: 0.284.321 40 56 • Süloğlu İrtibat Bürosu Tel:0.284.311 32 11
  Istatistik | Bilgi Edinme | Iletisim