EDİRNE TİCARET BORSASI   AYLIK BORSA BÜLTENİ  01.04.2004-30.04.2004
MUAMELE GÖREN MADDE          MU              E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA                                    B E D E L i  SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ             AD. AD.     L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr           MiKTARI   BRM                 T. L.  ŞEKLİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        123                  315.000.00         405.000.00         379.337.41 5.870.680  KG  2.226.968.535.000  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        90                  330.000.00         445.000.00         403.269.30 7.033.010  KG  2.836.196.990.683  TS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        2                  350.000.00         350.000.00         350.000.00 231.910  KG  81.168.500.000  KOOP.S
Buğday Yumuşak (Ekm.)        1                  440.000.00         440.000.00         440.000.00 179.850  KG  79.134.000.000  VMS
                                                                                                       13.315.450      5.223.468.025.683  
Mısır                        1                  320.000.00         320.000.00         320.000.00 21.900  KG  7.008.000.000  HMS
Mısır                        1                  350.000.00         350.000.00         350.000.00 21.900  KG  7.665.000.000  TS
                                                                                                       43.800      14.673.000.000  
Çeltik                       2                  776.830.38         776.830.38         776.830.38 60.948  KG  47.346.258.000  KOOP.A
Çeltik                       5                  650.000.00         900.000.00         831.622.70 376.040  KG  312.723.400.000  HMS
Çeltik                       2                  730.000.00         733.318.25         731.312.03 1.599.200  KG  1.169.514.195.840  TMO.ST.
                                                                                                       2.036.188      1.529.583.853.840  
Pirinç                       10                1.060.000.00       1.600.000.00       1.527.819.55 133.000  KG  203.200.000.000  TS
Pirinç                       1                1.342.593.00       1.342.593.00       1.342.593.00 350  KG  469.907.550  TMO.ST.
                                                                                                       133.350      203.669.907.550  
Kuş Yemi                     1                  323.688.40         323.688.40         323.688.40 25.000  KG  8.092.210.000  İTHL.
Darı                         6                  380.000.00         380.000.00         380.000.00 96.500  KG  36.670.000.000  TS
Darı                         2                  203.136.15         204.189.34         203.453.55 73.000  KG  14.852.109.130  İTHL.
                                                                                                       169.500      51.522.109.130  
Pirinç (Kırıklı)             2                  220.000.00         290.000.00         245.000.00 35.000  KG  8.575.000.000  TS
Buğday Kırıklı               2                  160.000.00         160.000.00         160.000.00 1.960  KG  313.600.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           5                  120.000.00         157.000.00         127.470.47 95.670  KG  12.195.100.000  HMS
                                                                                                                            7.052.092.806.203  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              28               27.000.000.00      32.937.500.00      28.643.537.41 15.435  CV  442.112.999.900  TS
Un 25 Kg.                    3               14.750.000.00      16.816.176.47      16.668.918.92 185  CV  3.083.750.000  TS
Un 10 Kg.                    9                6.390.938.10       6.500.000.00       6.406.833.83 3.340  CV  21.398.824.989  TS
Un 4 Kg.                     3                2.508.000.00       3.000.000.00       2.549.938.98 2.950  PK  7.522.320.000  TS
Un 2 Kg.                     1                1.273.000.00       1.273.000.00       1.273.000.00 120  PK  152.760.000  TS
Un 1 Kg.                     1                  646.000.00         646.000.00         646.000.00 9.550  PK  6.169.300.000  TS
Buğday Kepeği                11                  120.000.00         215.000.00         143.194.06 63.485  KG  9.090.675.000  TS
Razmol                       21                  130.000.00         247.300.00         214.419.60 128.810  KG  27.619.389.289  TS
Çeltik Kepeği                1                  278.000.00         278.000.00         278.000.00 16.140  KG  4.486.920.000  TS
                                                                                                                            521.636.939.178  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             6                  530.000.00         549.000.00         535.959.32 77.670  KG  41.627.960.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             15                  500.000.00         540.000.00         530.204.23 383.639  KG  203.407.020.000  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             26                  520.000.00         540.000.00         529.472.02 22.005.197  KG  11.651.136.036.400  KOOP.S
                                                                                                       22.466.506      11.896.171.016.400  
Ayçiçek (Fiyat Farkı)        2                  110.000.00         120.000.00         118.770.55 58.400  KG  6.936.200.000  HMS
                                                                                                                            11.903.107.216.400  YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR                                                                                                                               
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            2               26.955.757.53      28.534.615.38      26.966.176.39 3.940  TN  106.246.734.972  TS
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            8               16.020.617.27      21.244.680.00      19.081.916.36 5.440  TN  103.805.625.019  İHRC.
                                                                                                       9.380      210.052.359.991  
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.            2               15.430.000.00      16.670.000.00      15.481.255.96 629  TN  9.737.710.000  TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            3                4.556.762.40       4.631.594.85       4.618.336.63 2.400  SI  11.084.007.915  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            3                8.046.688.63       8.480.000.00       8.056.998.65 23.872  TN  192.336.671.834  TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            8                4.636.705.60       6.185.700.00       5.408.007.56 9.196  TN  49.732.037.551  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            1                7.886.521.73       7.886.521.73       7.886.521.73 92  SI  725.559.999  TS
                                                                                                       35.560      253.878.277.299  
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            2                3.215.000.00       3.516.000.00       3.255.312.50 1.344  SI  4.375.140.000  TS
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            6                1.886.659.51       2.394.240.00       2.032.978.25 29.172  SI  59.306.041.384  İHRC.
                                                                                                       30.516      63.681.181.384  
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.            2                1.632.566.52       1.758.000.00       1.654.288.14 5.636  SI  9.323.567.983  TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.            6                  959.318.40       1.197.120.00         998.961.05 29.140  SI  29.109.724.917  İHRC.
                                                                                                       34.776      38.433.292.900  
Rf.Ayç.Yağ.(Kg)              3                1.300.000.00       1.644.814.08       1.641.824.50 1.628.580  KG  2.673.842.539.597  KOOP.S
Rf.Ayç.Yağ.500 gr.           1                1.020.000.00       1.020.000.00       1.020.000.00 150  SI  153.000.000  TS
Ham Ayçiçek Yağı             1                1.200.000.00       1.200.000.00       1.200.000.00 1.100  KG  1.320.000.000  KOOP.S
Ham Ayçiçek Yağı             1                1.125.000.00       1.125.000.00       1.125.000.00 152.400  KG  171.450.000.000  TS
Ham Ayçiçek Yağı             1                  922.535.63         922.535.63         922.535.63 54.990  KG  50.730.234.294  İTHL.
                                                                                                       208.490      223.500.234.294  
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         2                1.206.290.20       1.362.240.00       1.270.504.82 1.700  SI  2.159.858.200  İHRC.
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         1                1.287.250.00       1.287.250.00       1.287.250.00 14.000  SI  18.021.500.000  TS
                                                                                                       15.700      20.181.358.200  
EDİRNE TİCARET BORSASI   AYLIK BORSA BÜLTENİ  01.04.2004-30.04.2004
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         2                2.412.580.40       2.738.240.00       2.668.950.72 5.640  SI  15.052.882.080  İHRC.
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         1                3.835.200.00       3.835.200.00       3.835.200.00 180  SI  690.336.000  TS
                                                                                                       5.820      15.743.218.080  
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         1                6.681.028.80       6.681.028.80       6.681.028.80 100  TN  668.102.880  HMS
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         1                6.783.680.00       6.783.680.00       6.783.680.00 800  TN  5.426.944.000  İHRC.
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         2                6.367.790.00       9.325.281.47       9.227.781.75 3.640  TN  33.589.125.574  TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         1                9.466.346.15       9.466.346.15       9.466.346.15 52  SI  492.250.000  TS
                                                                                                       4.592      40.176.422.454  
Mısır Özü yağı 10 lt.        1               20.092.500.00      20.092.500.00      20.092.500.00 155  TN  3.114.337.500  TS
Mısır Özü Yağı 18 lt.        1               21.493.934.28      21.493.934.28      21.493.934.28 120  TN  2.579.272.114  İHRC.
Mısır Özü Yağı 18 lt.        1               32.189.865.44      32.189.865.44      32.189.865.44 1.988  TN  63.993.452.495  TS
                                                                                                       2.108      66.572.724.609  
Mısır Özü Yağı Ham Kg.       3                1.035.685.97       1.041.999.21       1.038.609.14 330.210  KG  342.959.125.672  İTHL.
                                                                                                                            3.962.025.781.980  YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Beyaz Pey.B.Tnk.             31               61.500.000.00      90.000.000.00      64.933.023.87 2.262  TN  146.878.500.000  TS
Beyaz Pey.K.Tnk.             6               19.000.000.00      26.250.000.00      21.192.187.50 320  TN  6.781.500.000  TS
Bey.Pey.Kg.(çıplak)          1               14.000.000.00      14.000.000.00      14.000.000.00 100  TN  1.400.000.000  TS
Bey.Pey.3.Kg.                7               10.250.000.00      15.000.000.00      12.097.938.14 485  TN  5.867.500.000  TS
Lor                          2               11.500.000.00      11.500.000.00      11.500.000.00 80  TN  920.000.000  TS
İnek Sütü                    6                  450.000.00         450.000.00         450.000.00 601.582  LT  270.711.900.000  HMS
İnek Sütü                    41                  446.795.68         467.834.28         455.896.26 3.226.830  LT  1.471.099.717.904  KOOP.A
                                                                                                       3.828.412      1.741.811.617.904  
Patates                      15                  111.920.47         112.580.44         112.220.83 368.810  KG  41.388.165.157  İHRC.
Patates                      2                  100.228.62         100.253.83         100.228.62 830.450  KG  83.234.860.000  HMS
                                                                                                       1.199.260      124.623.025.157  
                                                                                                                            2.028.282.143.061  YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR                                                                                                                               
Kabak Çekirdeği              1                2.291.800.00       2.291.800.00       2.291.800.00 7.250  KG  16.615.550.000  İHRC.
Kabak Çekirdeği              12                1.025.000.00       2.350.000.00       1.103.251.77 56.600  KG  62.444.050.000  TS
Kabak Çekirdeği              2                1.750.000.00       2.250.000.00       2.022.727.27 1.100  KG  2.225.000.000  HMS
Kabak Çekirdeği              1                  568.892.82         568.892.82         568.892.82 20.096  KG  11.432.470.111  İTHL.
                                                                                                       85.046      92.717.070.111  
                                                                                                                            92.717.070.111  YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 3                  519.148.54         979.775.40         734.360.52 31.880  KG  23.411.413.358  İTHL.
                                                                                                                                                   
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                                  
Küspe                        90                  180.000.00         242.000.00         222.873.02 1.944.280  KG  433.327.560.000  KOOP.S
Küspe                        2                  220.000.00         230.000.00         224.892.29 28.780  KG  6.472.400.000  TS
                                                                                                       1.973.060      439.799.960.000  
Mısır Küspesi                1                  159.841.53         159.841.53         159.841.53 111.380  KG  17.803.149.611  İTHL.
                                                                                                                            457.603.109.611  YEKUN
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        3               80.000.000.00     100.000.000.00      88.378.378.38 370  M3  32.700.000.000  HMS
Kavak                        2               98.220.000.00      98.220.000.00      98.220.000.00 57  M3  5.598.540.000  İHRC.
Kavak                        11               90.000.000.00     210.000.000.00     106.389.830.51 163  M3  17.387.290.000  TS
Kavak                        4                   55.909.80         125.000.00          70.215.20 109.200  KG  7.667.500.000  HMS
Kavak                        2                   76.000.00          80.000.00          78.390.75 77.800  KG  6.098.800.000  TS
                                                                                                       187.590      69.452.130.000  
Kavak 2.kalite               5               75.000.000.00      77.000.000.00      75.417.159.76 67  M3  5.098.200.000  TS
Kavak 2.kalite               1                   65.000.00          65.000.00          65.000.00 67.600  KG  4.394.000.000  HMS
                                                                                                       67.667      9.492.200.000  
                                                                                                                            78.944.330.000  YEKUN
                                                                                                     MERKEZ YEKUNU    26.119.820.809.902  
                   
                                                                       LALAPAŞA ŞUBESİ        
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        35                  385.000.00         433.000.00         410.587.88 2.509.993  KG  1.030.572.695.000  TS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        8                  383.690.20         393.150.42         389.646.86 2.363.615  KG  920.975.163.000  HMS
                                                                                                       4.873.608      1.951.547.858.000  
                                                                                                                            1.951.547.858.000  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             1                  535.000.00         535.000.00         535.000.00 34.940  KG  18.692.900.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             1                  530.000.00         530.000.00         530.000.00 34.940  KG  18.518.200.000  HMS
                                                                                                       69.880      37.211.100.000  
                                                                                                                            37.211.100.000  YEKUN
                                                                                            LALAPAŞA ŞUBESİ YEKUNU    1.988.758.958.000  
                   
EDİRNE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ 01.04.2004-30.04.2004
                                                                         HAVSA ŞUBESİ        
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        21                  355.000.00         420.000.00         383.269.73 618.430  KG  237.025.500.000  TS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        18                  360.649.75         399.085.89         375.315.83 1.352.673  KG  507.679.595.000  HMS
                                                                                                       1.971.103      744.705.095.000  
Buğday Kırıklı               1                  290.000.00         290.000.00         290.000.00 9.200  KG  2.668.000.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           2                   50.487.34          50.491.31          50.487.34 331.390  KG  16.731.000.000  HMS
                                                                                                                            764.104.095.000  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              33               25.000.000.00      31.000.000.00      28.637.088.18 29.109  CV  833.596.999.823  TS
Un 10 Kg.                    3                6.500.000.00       6.562.500.00       6.547.619.05 105  CV  687.500.000  TS
Buğday Kepeği                24                  160.000.00         220.000.00         207.742.49 419.555  KG  87.159.400.000  TS
Razmol                       19                  160.000.00         250.000.00         222.372.79 768.735  KG  170.945.745.221  TS
Bonkalite                    18                  170.000.00         335.000.00         297.848.98 57.740  KG  17.197.800.000  TS
Misir griz                   3                  225.921.54         228.287.88         226.346.34 743.420  KG  168.270.397.408  İTHL.
Misir griz                   12                  302.000.00         325.000.00         311.838.94 237.920  KG  74.192.720.000  TS
                                                                                                       981.340      242.463.117.408  
                                                                                                                            1.352.050.562.452  YEKUN
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        1               40.000.000.00      40.000.000.00      40.000.000.00 80  M3  3.200.000.000  HMS
Kavak                        1                   70.000.00          70.000.00          70.000.00 83.880  KG  5.871.600.000  TS
                                                                                                       83.960      9.071.600.000  
Kavak Tahtası                2              150.000.000.00     160.000.000.00     158.965.517.24 14  M3  2.305.000.000  TS
                                                                                                                            11.376.600.000  YEKUN
                                                                                               HAVSA ŞUBESİ YEKUNU    2.127.531.257.452  
                   
                                                                         CANLI HAYVAN        
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Büyükbaş Et                  21                7.200.000.00      12.405.981.80       7.635.598.24 17.259  KG  131.782.789.939  TS
Küçükbaş Et                  4               10.967.965.04      11.107.797.22      11.016.826.99 395  KG  4.351.646.661  TS
Büyükbaş Sakatat             5                4.002.520.76       8.000.000.00       4.240.707.96 342  KG  1.450.322.122  TS
Piliç Eti                    4                5.996.671.29       6.012.230.50       6.004.740.10 1.253  KG  7.523.939.349  TS
Köfte                        4               12.228.361.09      12.738.464.54      12.485.531.82 92  KG  1.148.668.927  TS
                                                                                                                            146.257.366.998  YEKUN
HAM DERİLER                                                                                                                                        
Sığır Derisi                 1                  700.000.00         700.000.00         700.000.00 11  KG  7.700.000  HMS
Sığır Derisi                 19                1.000.000.00       2.100.000.00       1.909.801.83 23.465  KG  44.813.500.000  TS
                                                                                                       23.476      44.821.200.000  
Koyun Derisi                 10 824       9.000.000.00       9.500.000.00       9.042.475.73 824  AD  7.451.000.000  TS
Koyun Derisi                 2                6.000.000.00       9.000.000.00       7.888.888.89 162  KG  1.278.000.000  TS
Koyun Derisi                 2 44       3.818.181.82       6.151.515.16       5.568.181.83 44  AD  245.000.000  HMS
                                                                                                       1.030      8.974.000.000  
                                                                                                                            53.795.200.000  YEKUN
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                                    
Boğa                         2 2       3.625.000.00       3.700.000.00       3.662.049.34 1.581  KG  5.789.700.000  HMS
Dana                         3 31       3.500.000.00       4.250.136.35       4.226.683.37 15.077  KG  63.725.705.124  TS
Dana                         370 434       3.000.000.00       4.450.000.00       3.884.903.70 192.057  KG  746.122.950.059  HMS
                                                                                                       207.134      809.848.655.183  
İnek                         5 31       2.500.000.00       3.877.777.78       3.123.414.47 12.492  KG  39.017.693.620  TS
İnek                         82 86       1.895.000.00       3.370.000.00       2.551.507.41 40.039  KG  102.159.805.003  HMS
                                                                                                       52.531      141.177.498.623  
Düve                         1 5       3.200.173.37       3.200.173.37       3.200.173.37 4.836  KG  15.476.038.417  TS
Düve                         64 68       2.200.000.00       3.955.000.00       3.381.265.29 25.014  KG  84.578.970.005  HMS
                                                                                                       29.850      100.055.008.422  
Koyun                        21 81       1.900.000.00       3.035.000.00       2.811.135.04 3.436  KG  9.659.060.000  HMS
Koyun                        1 1       3.000.000.00       3.000.000.00       3.000.000.00 40  KG  120.000.000  TS
                                                                                                       3.476      9.779.060.000  
Kuzu                         30 127       3.400.000.00       4.480.000.00       4.138.534.64 4.504  KG  18.639.960.000  HMS
Kuzu                         1 33       4.208.512.64       4.208.512.64       4.208.512.64 1.385  KG  5.828.790.006  TS
                                                                                                       5.889      24.468.750.006  
Süt Kuzusu                   2 20       4.790.000.00       4.795.000.00       4.792.619.05 693  KG  3.321.285.000  TS
Süt Kuzusu                   141 1.135       3.115.000.00       4.915.000.00       4.173.152.75 35.579  KG  148.476.601.771  HMS
                                                                                                       36.272      151.797.886.771  
Toklu                        1 2       2.721.739.14       2.721.739.14       2.721.739.14 115  KG  313.000.001  TS
Toklu                        11 28       2.900.000.00       3.580.000.00       3.265.927.50 1.531  KG  5.000.135.000  HMS
                                                                                                       1.646      5.313.135.001  
                                                                                                                            1.248.229.694.006  YEKUN
                                                                                               CANLI HAYVAN YEKUNU    1.448.282.261.004  
                   
EDİRNE TİCARET BORSASI AYLIK BÜLTENİ 01.04.2004-30.04.2004
                                                                        SÜPÜRGE ŞUBESİ        
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 110                2.250.000.00       3.340.000.00       2.878.358.72 24.030  KG  69.166.960.000  HMS
                                                                                                                                                   
                                                                                             SÜPÜRGE ŞUBESİ YEKUNU    69.166.960.000  
                   
                                                                                                 BORSA GENEL YEKUNU   31.753.560.246.358