EDİRNE TİCARET BORSASI  AYLIK BORSA BÜLTENİ  01.05.2004-31.05.2004
MUAMELE GÖREN MADDE          MU.              E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA                                    B E D E L i  SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ             AD. AD.     L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr           MiKTARI   BRM                 T. L.  ŞEKLİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        114          330.000.00 405.000.00         368.503.92 6.722.625  KG  2.477.313.681.000  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        1                  350.000.00         350.000.00         350.000.00 41.503  KG  14.526.050.000  KOOP.S
Buğday Yumuşak (Ekm.)        74                  350.000.00         411.365.00         387.395.47 7.342.120  KG  2.844.304.038.400  TS
                                                                                                       14.106.248      5.336.143.769.400  
Çeltik                       2                  884.692.94         884.693.45         884.693.45 21.290  KG  18.835.123.500  KOOP.A
Çeltik                       2                  800.000.00         900.000.00         836.344.33 122.440  KG  102.402.000.000  HMS
Çeltik                       2                  759.991.27         760.000.00         759.993.93 2.506.420  KG  1.904.863.989.197  TMO.ST.
                                                                                                       2.650.150      2.026.101.112.697  
Çeltik Tohumluk              2                1.400.000.00       1.400.000.00       1.400.000.00 1.050  KG  1.470.000.000  TS
Pirinç                       1                1.203.704.00       1.203.704.00       1.203.704.00 400  KG  481.481.600  TMO.ST.
Pirinç                       9                1.250.000.00       1.600.000.00       1.580.769.23 97.500  KG  154.125.000.000  TS
                                                                                                       97.900      154.606.481.600  
Darı                         2                  202.119.66         326.614.17         245.266.06 78.050  KG  19.143.015.959  İTHL.
Darı                         4                  380.000.00         400.000.00         390.222.22 67.500  KG  26.340.000.000  TS
                                                                                                       145.550      45.483.015.959  
Pirinç (Kırıklı)             1                  280.000.00         280.000.00         280.000.00 6.060  KG  1.696.800.000  TS
Buğday Kırıklı               3                  160.000.00         180.000.00         165.600.00 1.250  KG  207.000.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           7                  112.000.00         130.000.00         121.272.31 121.040  KG  14.678.800.000  HMS
                                                                                                                            7.580.386.979.656  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              35               26.500.000.00      31.000.000.00      28.143.192.86 12.340  CV  347.286.999.954  TS
Un Tip 2 50 Kg.              2               24.000.000.00      25.000.000.00      24.260.869.57 115  CV  2.790.000.000  TS
Un 25 Kg.                    5               10.000.000.00      16.840.909.09      13.783.112.58 151  CV  2.081.250.000  TS
Un 10 Kg.                    13                6.000.000.00       8.000.000.00       6.464.502.76 1.810  CV  11.700.749.994  TS
Un 4 Kg.                     1                2.508.000.00       2.508.000.00       2.508.000.00 1.200  PK  3.009.600.000  TS
Un 2 Kg.                     1                1.273.000.00       1.273.000.00       1.273.000.00 1.200  PK  1.527.600.000  TS
Un 1 Kg.                     2                  646.000.00         675.000.00         646.063.13 5.512  PK  3.561.100.000  TS
Un 5 kg.                     1                3.500.000.00       3.500.000.00       3.500.000.00 80  PK  280.000.000  TS
Buğday Kepeği                20                  110.000.00         367.200.00         173.262.66 35.160  KG  6.091.915.000  TS
Razmol                       18                  130.000.00         333.300.00         219.702.70 325.440  KG  71.500.048.000  TS
Çeltik Kepeği                1                  290.000.00         290.000.00         290.000.00 17.000  KG  4.930.000.000  TS
Bonkalite                    1                  340.000.00         340.000.00         340.000.00 20.440  KG  6.949.600.000  TS
                                                                                                                            461.708.862.948  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             96                  540.000.00         580.000.00         546.775.47 61.936.000  KG  33.865.085.700.000  KOOP.S
Ayçiçek (Yağlık)             7                  500.000.00         550.000.00         525.410.50 262.214  KG  137.769.990.000  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             4                  528.000.00         546.000.00         537.186.64 47.160  KG  25.333.722.000  TS
                                                                                                       62.245.374      34.028.189.412.000  
Ayçiçek (Çerezlik)           1                  400.000.00         400.000.00         400.000.00 5.000  KG  2.000.000.000  HMS
Ayçiçek (Fiyat Farkı)        1                  110.000.00         110.000.00         110.000.00 6.020  KG  662.200.000  HMS
                                                                                                                            34.030.851.612.000  YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR                                                                                                                               
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            1               21.553.011.72      21.553.011.72      21.553.011.72 880  TN  18.966.650.314  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            2               25.727.332.87      28.780.000.00      25.764.522.72 3.940  TN  101.512.219.530  TS
                                                                                                       4.820      120.478.869.844  
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.            2               14.666.138.61      16.670.000.00      14.983.416.66 120  TN  1.798.010.000  TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            3                7.342.542.55       8.480.000.00       7.374.442.40 9.984  TN  73.626.432.905  TS
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            2                2.987.762.32       3.516.000.00       3.016.470.89 2.208  SI  6.660.367.724  TS
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.            2                1.508.801.96       1.758.000.00       1.523.844.10 9.940  SI  15.147.010.306  TS
Rf.Ayç.Yağ.(Kg)              2                1.300.000.00       1.626.665.38       1.625.436.77 1.893.084  KG  3.077.088.346.726  KOOP.S
Rf.Ayç.Yağ.500 gr.           1                1.020.000.00       1.020.000.00       1.020.000.00 150  SI  153.000.000  TS
Ham Ayçiçek Yağı             6                1.110.000.00       1.300.000.00       1.250.425.53 624.160  KG  780.465.600.000  TS
Ham Ayçiçek Yağı             4                1.220.000.00       1.260.000.00       1.259.636.90 202.700  KG  255.328.400.000  KOOP.S
Ham Ayçiçek Yağı             2                  933.753.73         991.310.15         971.870.52 166.070  KG  161.398.537.013  İTHL.
                                                                                                       992.930      1.197.192.537.013  
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         1                2.070.000.00       2.070.000.00       2.070.000.00 40  SI  82.800.000  TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         2                3.798.524.59       4.140.000.00       3.814.531.25 768  SI  2.929.560.000  TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         2                9.177.766.16       9.970.000.00       9.371.343.66 884  TN  8.284.267.795  TS
Mısır Özü yağı 10 lt.        1               19.981.698.01      19.981.698.01      19.981.698.01 202  TN  4.036.302.998  TS
Mısır Özü Yağı 18 lt.        1               30.996.714.95      30.996.714.95      30.996.714.95 1.585  TN  49.129.793.196  TS
Mısır Özü Yağı Ham Kg.       1                1.081.633.76       1.081.633.76       1.081.633.76 106.560  KG  115.258.893.466  İTHL.
                                                                                                                            4.671.866.191.973  YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Beyaz Pey.B.Tnk.             86               61.500.000.00      92.592.593.00      65.258.376.47 3.629  TN  236.822.648.198  TS
Beyaz Pey.K.Tnk.             8               20.000.000.00      24.074.074.00      20.694.139.93 298  TN  6.166.853.700  TS
Bey.Pey.Kg.(çıplak)          9                3.858.024.00       4.800.000.00       4.103.906.52 3.252  KG  13.349.187.144  TS
Bey.Pey.3.Kg.                18               11.000.000.00      16.666.667.00      12.435.398.29 895  TN  11.129.681.473  TS
Lor                          3                1.000.000.00       2.500.000.00       1.396.923.08 195  KG  272.400.000  TS
Lor                          1               30.555.555.00      30.555.555.00      30.555.555.00 100  TN  3.055.555.500  TS
                                                                                                       295      3.327.955.500  
Beyaz Pey.1.Kg.              1                6.500.000.00       6.500.000.00       6.500.000.00 400  TN  2.600.000.000  TS
İnek Sütü                    38                  425.000.00         470.651.99         450.070.60 3.096.634  LT  1.393.703.928.778  KOOP.A
İnek Sütü                    9                  425.000.00         450.000.00         444.500.48 1.282.665  LT  570.145.213.031  HMS
                                                                                                       4.379.299      1.963.849.141.809  
Koyun Sütü                   2                  715.719.26         715.720.16         715.719.27 10.608  LT  7.592.350.000  HMS
İnek Sütü(F.Farkı)           1                   25.000.00          25.000.00          25.000.00 68.932  LT  1.723.300.000  KOOP.A
Kuru Soğan                   4                  130.000.00         250.000.00         176.641.43 116.240  KG  20.532.800.000  HMS
Kuru Soğan                   5                  164.340.00         274.950.00         213.477.03 116.190  KG  24.803.896.537  İHRC.
                                                                                                       232.430      45.336.696.537  
Patates                      2                  100.000.00         120.000.00         112.307.69 78.000  KG  8.760.000.000  HMS
Patates                      2                  127.400.00         136.050.00         132.723.08 78.000  KG  10.352.400.000  İHRC.
                                                                                                       156.000      19.112.400.000  
                                                                                                                            2.311.010.214.361  YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR                                                                                                                               
Kabak Çekirdeği              1                2.300.000.00       2.300.000.00       2.300.000.00 500  KG  1.150.000.000  HMS
Kabak Çekirdeği              7                1.040.000.00       2.450.000.00       1.248.998.11 105.800  KG  132.144.000.000  TS
                                                                                                       106.300      133.294.000.000  
                                                                                                                            133.294.000.000  YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 3                  407.195.58         895.627.70         740.077.31 38.540  KG  28.522.579.668  İTHL.
Taze Fasülye                 2               13.963.300.00      36.217.200.00      26.679.814.29 70  KOL 1.867.587.000  İHRC.
Dolma Biber                  1               16.808.600.00      16.808.600.00      16.808.600.00 30  KOL 504.258.000  İHRC.
Turşu                        1               16.543.700.00      16.543.700.00      16.543.700.00 30  KOL 496.311.000  İHRC.
Şeker Pancarı                2                   77.532.25          77.957.80          77.957.80 11.471.840  KG  894.319.365.797  FAB.ALŞ.
Biber Turşusu                1               13.320.800.00      13.320.800.00      13.320.800.00 20  KOL 266.416.000  İHRC.
Türlü Konserve               2               12.436.040.00      25.308.400.00      19.791.674.29 70  KOL 1.385.417.200  İHRC.
Fasülye Pilaki               1               14.375.800.00      14.375.800.00      14.375.800.00 30  KOL 431.274.000  İHRC.
Yaprak Sarma                 1               16.145.100.00      16.145.100.00      16.145.100.00 30  KOL 484.353.000  İHRC.
Misir Konserve               1               12.827.600.00      12.827.600.00      12.827.600.00 30  KOL 384.828.000  İHRC.
Közlenmiş Biber              1               17.029.700.00      17.029.700.00      17.029.700.00 30  KOL 510.891.000  İHRC.
Garnitür                     1               10.173.600.00      10.173.600.00      10.173.600.00 30  KOL 305.208.000  İHRC.
Biberiye                     1               10.742.600.00      10.742.600.00      10.742.600.00 50  KOL 537.130.000  İHRC.
Sultani Bamya                2               13.364.000.00      30.108.300.00      22.932.171.43 70  KOL 1.605.252.000  İHRC.
Bezelye                      1               12.654.200.00      12.654.200.00      12.654.200.00 30  KOL 379.626.000  İHRC.
Salata Turşusu               1               12.031.700.00      12.031.700.00      12.031.700.00 30  KOL 360.951.000  İHRC.
                                                                                                                            932.361.447.665  YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                                  
Küspe                        86 2         210.000.00         242.000.00         223.282.78 3.084.540  KG  688.724.680.000  KOOP.S
Küspe                        14                  210.000.00         210.000.00         210.000.00 209.760  KG  44.049.600.000  TS
                                                                                                       3.294.300      732.774.280.000  
                                                                                                                            732.774.280.000  YEKUN
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        4                   58.806.30          80.000.00          63.383.22 154.344  KG  9.782.820.000  HMS
Kavak                        6                   76.000.00         133.524.91          88.200.65 154.344  KG  13.613.241.889  TS
Kavak                        2              106.508.875.74     106.508.875.74     106.508.875.74 169  M3  18.000.000.000  HMS
                                                                                                       308.857      41.396.061.889  
Kavak Tahtası                5              120.000.000.00     160.000.000.00     139.467.355.00 32  M3  4.592.660.000  TS
                                                                                                                            45.988.721.889  YEKUN
                                                            MERKEZ YEKUNU    50.900.242.310.492  
                                                            LALAPAŞA ŞUBESİ      
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        8          350.000.00 400.000.00         381.773.00 2.244.686  KG  856.960.498.000  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        37                  365.000.00         427.000.00         395.603.94 2.276.472  KG  900.581.286.000  TS
                                                                                                       4.521.158      1.757.541.784.000  
                                                                                                                            1.757.541.784.000  YEKUN
                                                            LALAPAŞA ŞUBESİ YEKUNU    1.757.541.784.000  
                                                           HAVSA ŞUBESİ      
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        18          335.000.00 400.000.00         370.482.81 1.229.440  KG  455.486.390.000  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        20                  340.000.00         405.000.00         374.674.02 807.270  KG  302.463.100.000  TS
                                                                                                       2.036.710      757.949.490.000  
Buğday Fiyat Farkı           2                   38.643.14          38.659.37          38.643.14 433.655  KG  16.757.792.500  HMS
                                                                                                                            774.707.282.500  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              35               25.500.000.00      30.000.000.00      28.482.388.15 28.901  CV  823.169.499.911  TS
Un Tip 2 50 Kg.              1               25.000.000.00      25.000.000.00      25.000.000.00 425  CV  10.625.000.000  TS
Un 10 Kg.                    3                5.800.000.00       6.532.258.06       6.460.000.00 175  CV  1.130.499.999  TS
Buğday Kepeği                19                  185.000.00         280.000.00         215.333.00 168.995  KG  36.390.200.000  TS
Razmol                       14                  195.000.00         290.000.00         216.822.74 239.240  KG  51.872.672.942  TS
Bonkalite                    11                  210.000.00         335.000.00         301.807.02 28.500  KG  8.601.500.000  TS
Misir griz                   2                  224.757.42         243.920.25         235.845.75 652.550  KG  153.901.147.401  İTHL.
Misir griz                   2                  330.000.00         335.000.00         332.500.00 39.080  KG  12.994.100.000  TS
                                                                                                       691.630      166.895.247.401  
                                                                                                                            1.098.684.620.253  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             2                  590.000.00         595.000.00         593.142.14 17.870  KG  10.599.450.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             2                  550.000.00         580.000.00         569.029.23 18.130  KG  10.316.500.000  HMS
                                                                                                       36.000      20.915.950.000  
                                                                                                                            20.915.950.000  YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                                  
Küspe                        21                  250.000.00         338.039.00         326.727.98 629.380  KG  205.636.057.720  TS
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        1               40.000.000.00      40.000.000.00      40.000.000.00 170  M3  6.800.000.000  HMS
Kavak                        1                   80.000.00          80.000.00          80.000.00 150.000  KG  12.000.000.000  TS
                                                                                                       150.170      18.800.000.000  
                                                                                                                            18.800.000.000  YEKUN
                                                            HAVSA ŞUBESİ YEKUNU    2.118.743.910.473  
                                                           CANLI HAYVAN      
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Büyükbaş Et                  21                6.800.000.00      12.000.000.00       7.552.470.75 15.125  KG  114.231.120.097  TS
Küçükbaş Et                  7                7.500.000.00      11.064.586.58       8.973.009.53 1.269  KG  11.386.749.094  TS
Büyükbaş Sakatat             4                4.015.294.74       4.084.756.67       4.030.703.96 281  KG  1.132.627.811  TS
Piliç Eti                    4                6.001.573.40       6.008.460.48       6.004.734.29 1.443  KG  8.664.831.573  TS
Köfte                        4               12.134.689.40      12.647.017.88      12.278.141.59 102  KG  1.252.370.442  TS
                                                                                                                            136.667.699.017  YEKUN
TEKSTİL HAM MADDELER                                                                                                                               
Yapak                        1                  400.000.00         400.000.00         400.000.00 12  KG  4.800.000  HMS
HAM DERİLER                                                                                                                                        
Sığır Derisi                 2                  700.000.00       1.108.974.36       1.043.010.75 93  KG  97.000.000  HMS
Sığır Derisi                 1                1.800.000.00       1.800.000.00       1.800.000.00 3.150  KG  5.670.000.000  TS
                                                                                                       3.243      5.767.000.000  
Koyun Derisi                 2 241       9.000.000.00       9.000.000.00       9.000.000.00 241  AD  2.169.000.000  TS
Koyun Derisi                 2 48       5.000.000.00       5.585.714.29       5.427.083.34 48  AD  260.500.000  HMS
                                                                                                       289      2.429.500.000  
                                                                                                                            8.196.500.000  YEKUN
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                                    
Dana                         377 448       3.085.000.00       4.350.000.00       3.898.008.59 199.334  KG  777.005.645.065  HMS
Dana                         14 116       3.700.118.21       6.000.000.00       4.472.483.34 47.892  KG  214.196.172.199  TS
                                                                                                       247.226      991.201.817.264  
İnek                         72 74       2.000.000.00       3.290.000.00       2.648.460.61 35.368  KG  93.670.755.010  HMS
İnek                         13 38       2.151.711.24       3.302.364.87       2.669.149.89 17.213  KG  45.944.077.067  TS
                                                                                                       52.581      139.614.832.077  
Düve                         74 78       2.660.000.00       3.875.000.00       3.346.352.96 29.162  KG  97.586.345.001  HMS
Düve                         6 10       2.823.701.54       3.716.475.10       3.149.624.31 3.061  KG  9.641.000.013  TS
                                                                                                       32.223      107.227.345.014  
Koyun                        1 14       2.600.000.00       2.600.000.00       2.600.000.00 840  KG  2.184.000.000  TS
Koyun                        7 14       1.800.000.00       3.030.000.00       2.369.323.57 717  KG  1.698.805.000  HMS
                                                                                                       1.557      3.882.805.000  
Kuzu                         1 6       3.900.000.00       3.900.000.00       3.900.000.00 280  KG  1.092.000.000  TS
Kuzu                         17 34       3.260.000.00       4.795.000.00       4.144.875.00 1.440  KG  5.968.620.000  HMS
                                                                                                       1.720      7.060.620.000  
Süt Kuzusu                   157 1.191       4.000.000.00       5.175.000.00       4.368.408.08 38.218  KG  166.951.820.033  HMS
Süt Kuzusu                   10 196       4.083.798.89       4.870.000.00       4.417.709.34 7.022  KG  31.021.155.013  TS
                                                                                                       45.240      197.972.975.046  
Toklu                        1 42       3.300.000.00       3.300.000.00       3.300.000.00 2.100  KG  6.930.000.000  TS
Toklu                        3 3       2.300.000.00       3.765.000.00       2.939.458.60 157  KG  461.495.000  HMS
                                                                                                       2.257      7.391.495.000  
Damızlık Düve                195 304   1.800.000.000.00   2.200.000.000.00   2.067.351.973.68 304  AD  628.475.000.000  HMS
                                                                                                                            2.082.826.889.401  YEKUN
                                                            CANLI HAYVAN YEKUNU    2.227.695.888.418  
                                                           SÜPÜRGE ŞUBESİ      
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 86                2.300.000.00       3.315.000.00       2.830.616.73 17.609  KG  49.844.330.000  HMS
                                                                                                                                                   
                                                            SÜPÜRGE ŞUBESİ YEKUNU    49.844.330.000  
                                                            BORSA GENEL YEKUNU   57.054.068.223.383