T.C
EDİRNE 01.12.2003 - 31.12.2003 
TİCARET BORSASI ARALIK AYI BÜLTENİ
MUAMELE GÖREN MADDE          MU.              E N    A Z         E N  Ç O K          ORTALAMA                            B E D E L i  SATIŞ
CİNS ve NEVİLERİ             AD. AD.     L İ R A Kr         L İ R A Kr         L İ R A Kr           MiKTARI   BRM  T. L.  ŞEKLİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        210                  340.000.00         425.000.00         390.904.09 20.221.364  KG  7.904.613.913.424  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        169                  328.500.00         423.250.00         389.132.91 15.447.192  KG  6.011.010.731.500  TS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        1                  350.000.00         350.000.00         350.000.00 110.000  KG  38.500.000.000  KOOP.S
Buğday Yumuşak (Ekm.)        4                  406.500.00         409.500.00         407.491.75 135.820  KG  55.345.530.000  TMO.ST.
                                                                                                       35.914.376      14.009.470.174.924  
Mısır                        7                  270.000.00         285.000.00         273.794.56 42.640  KG  11.674.600.000  HMS
Mısır                        3                  280.000.00         280.000.00         280.000.00 261.348  KG  73.177.440.000  KOOP.A
Mısır                        2                  220.000.00         275.000.00         273.847.05 25.760  KG  7.054.300.000  TS
                                                                                                       329.748      91.906.340.000  
Çeltik                       6                  600.000.00         750.000.00         749.425.32 749.980  KG  562.054.000.000  HMS
Çeltik                       12                  595.044.47         618.745.54         610.401.79 7.851.510  KG  4.792.575.794.000  TMO.AL.
                                                                                                       8.601.490      5.354.629.794.000  
Pirinç                       14                1.025.000.00       1.400.000.00       1.376.777.94 172.250  KG  237.150.000.000  TS
Darı                         5                  179.217.12         222.544.90         192.547.99 228.000  KG  43.900.941.940  İTHL.
Darı                         12                  310.000.00         355.000.00         336.376.58 243.030  KG  81.749.600.000  TS
                                                                                                       471.030      125.650.541.940  
Pirinç (Kırıklı)             5                  260.000.00         375.000.00         292.124.42 40.670  KG  11.880.700.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           15                   80.000.00         193.000.00         148.710.84 181.840  KG  27.041.580.000  HMS
Buğday Fiyat Farkı           1                    4.000.00           4.000.00           4.000.00 2.522.720  KG  10.090.880.000  TS
                                                                                                       2.704.560      37.132.460.000  
                                                                                                                            19.867.820.010.864  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              90               24.000.000.00      32.000.000.00      27.517.232.44 55.746  CV  1.533.975.639.652  TS
Un Tip 2 50 Kg.              1               24.000.000.00      24.000.000.00      24.000.000.00 285  CV  6.840.000.000  TS
Un 25 Kg.                    8               11.000.000.00      16.931.818.18      15.784.722.22 504  CV  7.955.499.998  TS
Un 10 Kg.                    24                5.445.545.00       8.000.000.00       6.161.862.67 10.900  CV  67.164.303.145  TS
Un 4 Kg.                     5                2.178.218.00       2.750.000.00       2.499.875.22 9.810  PK  24.523.775.912  TS
Un 2 Kg.                     3                1.100.000.00       1.277.060.60       1.247.746.83 9.480  PK  11.828.639.970  TS
Un 1 Kg.                     3                  646.000.00         648.679.80         647.875.42 14.610  PK  9.465.459.953  TS
Un 5 kg.                     3                3.250.000.00       3.250.000.00       3.250.000.00 325  CV  1.056.250.000  TS
Buğday Kepeği                85                  120.000.00         240.000.00         161.068.41 615.355  KG  99.114.249.973  TS
Buğday Kepeği                5                6.500.000.00       9.000.000.00       6.998.007.97 251  CV  1.756.500.000  TS
                                                                                                       615.606      100.870.749.973  
Buğday Kepeği 2.Kalite       32                   80.000.00         120.000.00         116.712.45 112.850  KG  13.171.000.000  TS
Razmol                       10                  110.000.00         288.240.86         219.517.50 1.131.065  KG  248.288.559.132  TS
Çeltik Kepeği                9                  160.000.00         270.000.00         197.578.57 122.820  KG  24.266.600.000  TS
Bonkalite                    1                  340.000.00         340.000.00         340.000.00 16.100  KG  5.474.000.000  TS
                                                                                                                            2.054.880.477.735  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             42                  400.000.00         520.000.00         487.788.96 735.048  KG  358.548.299.000  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             6                  460.000.00         485.000.00         461.225.05 114.179  KG  52.662.215.000  KOOP.A
Ayçiçek (Yağlık)             13                  500.000.00         550.000.00         510.557.08 246.894  KG  126.053.480.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             21                  343.044.21         412.650.45         365.654.33 4.575.650  KG  1.673.106.232.937  İTHL.
Ayçiçek (Yağlık)             74                  425.000.00         550.000.00         522.530.34 38.389.520  KG  20.059.689.060.000  KOOP.S
                                                                                                       44.061.291      22.270.059.286.937  
Ayçiçek (Fiyat Farkı)        4                   30.000.00         100.000.00          77.165.62 47.700  KG  3.680.800.000  HMS
Ayçiçek (Fiyat Farkı)        6                   25.000.00          25.000.00          25.000.00 64.066.928  KG  1.601.673.200.000  KOOP.A
                                                                                                       64.114.628      1.605.354.000.000  
                                                                                                                            23.875.413.286.937  YEKUN
NEBATİ VE HAM YAĞLAR                                                                                                                               
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            6               25.430.061.35      32.630.011.69      26.663.285.96 27.995  TN  746.438.690.387  TS
Rf.Ayç.Yağ.18 Lt.            4               16.892.016.60      20.434.033.62      17.346.911.00 3.220  TN  55.857.053.407  İHRC.
                                                                                                       31.215      802.295.743.794  
Rf.Ayç.Yağ.10 Lt.            5               15.339.274.18      16.717.966.19      15.760.950.50 2.038  TN  32.120.817.114  TS
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            2                5.716.396.55       5.741.886.15       5.730.557.44 3.600  TN  20.630.006.780  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            1                4.804.615.50       4.804.615.50       4.804.615.50 1.400  SI  6.726.461.700  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ. 5 Lt.            6                7.537.253.33       9.690.924.08       7.896.612.13 105.391  TN  832.231.849.148  TS
                                                                                                       110.391      859.588.317.628  
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            1                3.554.571.42       3.554.571.42       3.554.571.42 252  TN  895.751.998  TS
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            4                3.098.587.46       3.516.000.00       3.162.413.55 20.531  SI  64.927.512.640  TS
Rf.Ayç.Yağ. 2 Lt.            2                2.286.558.62       2.296.754.46       2.289.957.23 3.600  SI  8.243.846.040  İHRC.
                                                                                                       24.383      74.067.110.678  
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.            2                1.143.279.31       1.148.377.23       1.146.677.92 6.000  SI  6.880.067.540  İHRC.
Rf.Ayç.Yağ. 1 Lt.            5                1.162.822.39       1.758.000.00       1.399.149.81 29.920  SI  41.862.562.248  TS
                                                                                                       35.920      48.742.629.788  
Rf.Ayç.Yağ.(Kg)              3                1.300.000.00       1.696.233.06       1.690.944.72 1.423.591  KG  2.407.213.689.978  KOOP.S
Rf.Ayç.Yağ.500 gr.           1                1.040.000.00       1.040.000.00       1.040.000.00 90  SI  93.600.000  TS
Yemeklik zeytinyağ 1 Lt.     4                3.628.077.74       4.638.250.89       4.118.825.07 960  SI  3.954.072.064  İHRC.
Yemeklik Zaytinyağ 2 Lt.     4                7.256.155.48       9.276.501.78       8.237.650.13 480  SI  3.954.072.064  İHRC.
Yemeklik Zeytinyağ 5 Lt.     4               17.731.207.00      22.758.748.75      20.172.962.98 160  TN  3.227.674.076  İHRC.
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         3                2.019.322.78       2.060.000.00       2.021.764.12 2.760  SI  5.580.068.983  TS
Mısır Özü Yağı 1.Lt.         5                1.268.463.27       1.555.176.21       1.471.985.86 8.964  SI  13.194.881.237  İHRC.
                                                                                                       11.724      18.774.950.220  
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         3                3.995.000.00       4.045.000.00       4.000.405.41 1.332  SI  5.328.540.000  TS
Mısır Özü Yağı 2.Lt.         3                2.536.926.53       2.774.002.14       2.665.400.78 1.560  SI  4.158.025.223  İHRC.
                                                                                                       2.892      9.486.565.223  
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         2                9.631.652.43       9.665.972.31       9.647.342.28 10.272  TN  99.097.499.918  TS
Mısır Özü Yagı 5.Lt.         3                6.342.316.35       6.935.005.35       6.636.173.50 2.200  TN  14.599.581.690  İHRC.
                                                                                                       12.472      113.697.081.608  
Mısır Özü yağı 10 lt.        3               19.956.313.13      21.780.000.00      20.529.703.37 681  TN  13.980.727.998  TS
Mısır Özü Yağı 18 lt.        2               32.344.865.39      32.665.606.98      32.532.426.56 2.141  TN  69.651.925.271  TS
Mısır Özü Yağı Ham Kg.       6                1.014.170.42       1.096.856.22       1.049.333.03 813.790  KG  853.936.726.404  İTHL.
                                                                                                                            5.314.785.703.908  YEKUN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Beyaz Pey.B.Tnk.             248               50.000.000.00     111.111.111.00      60.963.172.12 8.499  TN  518.125.999.864  TS
Beyaz Pey.K.Tnk.             59               13.500.000.00      20.370.371.00      16.187.006.27 3.076  TN  49.791.231.288  TS
Bey.Pey.Kg.(çıplak)          28                3.425.000.00       4.600.000.00       3.590.608.50 6.938  KG  24.913.616.623  TS
Bey.Pey.3.Kg.                46                9.650.000.00      12.962.963.00      10.690.770.14 4.332  TN  46.312.416.265  TS
Lor                          4               13.000.000.00      34.259.259.00      29.896.752.74 73  TN  2.182.462.950  TS
Lor                          10                1.759.926.66       2.000.000.00       1.907.853.02 136  KG  260.898.900  TS
                                                                                                       209      2.443.361.850  
Peynir(Kırıklı)              1               40.000.000.00      40.000.000.00      40.000.000.00 60  TN  2.400.000.000  TS
Kaşer Peyniri                2                6.018.517.89       6.700.000.00       6.609.029.32 42  KG  282.205.552  TS
Beyaz Pey.1.Kg.              1                7.000.000.00       7.000.000.00       7.000.000.00 32  TN  224.000.000  TS
İnek Sütü                    39                  415.000.00         443.592.15         428.455.01 1.893.988  LT  811.488.656.364  KOOP.A
İnek Sütü                    13                  425.000.00         449.930.73         438.759.59 1.249.731  LT  548.331.460.108  HMS
                                                                                                       3.143.719      1.359.820.116.472  
Koyun Sütü(F.Farkı)          2                  157.512.12         157.512.81         157.512.12 69.095  LT  10.883.300.000  HMS
Patates                      4                  184.897.02         207.522.00         190.686.95 96.700  KG  18.439.427.644  İHRC.
Patates                      1                  150.000.00         150.000.00         150.000.00 96.700  KG  14.505.000.000  HMS
                                                                                                       193.400      32.944.427.644  
Patates 2.Kalite             1                  100.000.00         100.000.00         100.000.00 246.280  KG  24.628.000.000  HMS
                                                                                                                            2.072.768.675.558  YEKUN
YAŞ VE KURU MEYVALAR                                                                                                                               
Kabak Çekirdeği              6                1.500.000.00       2.000.000.00       1.719.081.78 13.243  KG  22.765.800.000  HMS
Kabak Çekirdeği              8                1.150.000.00       2.150.000.00       1.639.080.28 19.593  KG  32.114.500.000  TS
Kabak Çekirdeği              3                2.268.804.20       4.232.192.45       2.419.834.07 16.250  KG  39.322.303.563  İHRC.
                                                                                                       49.086      94.202.603.563  
Limon                        1                  150.000.00         150.000.00         150.000.00 4.480  KG  672.000.000  HMS
                                                                                                                            94.874.603.563  YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 7                  450.000.00       1.510.000.00         864.266.02 29.020  KG  25.081.000.000  TS
Süpürge Teli                 1                  460.000.00         460.000.00         460.000.00 7.100  KG  3.266.000.000  GTS
Süpürge Teli                 18                  338.792.20         696.318.29         529.998.83 186.410  KG  98.797.080.978  İTHL.
                                                                                                       222.530      127.144.080.978  
Lahana                       1                  300.000.00         300.000.00         300.000.00 655  KG  196.500.000  HMS
K.Lahana                     1                  500.000.00         500.000.00         500.000.00 440  KG  220.000.000  HMS
Karnabahar                   1                  850.000.00         850.000.00         850.000.00 170  AD  144.500.000  HMS
Turp                         1                  400.000.00         400.000.00         400.000.00 85  KG  34.000.000  HMS
                                                                                                                            127.739.080.978  YEKUN
KÜSPELER VE PRİNA                                                                                                                                  
Küspe                        105                  130.000.00         212.000.00         165.986.28 2.742.000  KG  455.134.380.000  KOOP.S
Küspe                        25                  130.000.00         230.000.00         155.732.88 2.194.720  KG  341.790.060.000  TS
                                                                                                       4.936.720      796.924.440.000  
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        4                   90.000.00         145.000.00         116.599.61 102.900  KG  11.998.100.000  TS
Kavak                        4                   52.547.24         102.420.59          80.807.03 121.680  KG  9.832.599.610  HMS
                                                                                                       224.580      21.830.699.610  
Kavak 2.kalite               6                   70.000.00          90.000.00          84.645.58 220.080  KG  18.628.800.000  TS
Kavak 2.kalite               5                   38.830.51          69.230.77          54.867.41 252.054  KG  13.829.550.563  HMS
                                                                                                       472.134      32.458.350.563  
                                                                                                                            54.289.050.173  YEKUN
                                                                 MERKEZ YEKUNU  54.259.495.329.716  
 LALAPAŞA ŞUBESİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        26                  360.000.00         415.000.00         396.183.17 4.183.022  KG  1.657.242.899.310  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        60                  342.000.00         430.000.00         406.181.74 4.736.766  KG  1.923.987.859.246  TS
                                                                                                       8.919.788      3.581.230.758.556  
                                                                                                                            3.581.230.758.556  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             4                  420.000.00         505.000.00         491.778.57 86.751  KG  42.662.283.000  HMS
Ayçiçek (Yağlık)             3                  415.000.00         510.000.00         491.243.40 120.838  KG  59.360.870.000  TS
                                                                                                       207.589      102.023.153.000  
                                                                 LALAPAŞA ŞB.YEK.  3.683.253.911.556  
HAVSA ŞUBESİ
HUBUBAT GRUBU                                                                                                                                      
Buğday Yumuşak (Ekm.)        26                  360.000.00         425.000.00         398.356.82 3.147.324  KG  1.253.757.995.000  HMS
Buğday Yumuşak (Ekm.)        29                  370.000.00         428.000.00         417.441.68 731.100  KG  305.191.610.000  TS
                                                                                                       3.878.424      1.558.949.605.000  
Arpa                         3                  330.000.00         330.000.00         330.000.00 13.450  KG  4.438.500.000  TS
Mısır                        2                  259.000.00         290.000.00         268.897.17 19.060  KG  5.125.180.000  HMS
Buğday Kırıklı               1                  250.000.00         250.000.00         250.000.00 13.560  KG  3.390.000.000  TS
Buğday Fiyat Farkı           4                   62.946.81          63.764.78          63.694.86 1.601.530  KG  102.009.235.000  HMS
                                                                                                                            1.673.912.520.000  YEKUN
HUBUBAT MAMÜLLERİ                                                                                                                                  
Un Tip 1 50 Kg.              51               25.000.000.00      33.000.000.00      27.486.919.11 113.448  CV  3.118.335.999.367  TS
Un Tip 2 50 Kg.              2               25.000.000.00      25.000.000.00      25.000.000.00 640  CV  16.000.000.000  TS
Un 10 Kg.                    3                5.555.178.26       7.000.000.00       5.572.998.42 3.185  CV  17.749.999.975  TS
Buğday Kepeği                10                  154.383.10         211.514.87         167.954.57 5.588.498  KG  938.613.783.223  İTHL.
Buğday Kepeği                58                  170.000.00         300.000.00         272.145.40 2.075.285  KG  564.779.270.000  TS
                                                                                                       7.663.783      1.503.393.053.223  
Razmol                       57                  172.571.68         250.000.00         194.008.88 2.561.201  KG  496.895.725.887  TS
Bonkalite                    28                  220.000.00         340.000.00         311.429.28 283.640  KG  88.333.800.000  TS
Misir griz                   36                  245.000.00         333.000.00         291.199.09 1.530.280  KG  445.616.140.000  TS
Misir griz                   7                  190.887.84         229.237.47         203.571.52 2.929.210  KG  596.303.722.743  İTHL.
                                                                                                       4.459.490      1.041.919.862.743  
                                                                                                                            6.282.628.441.195  YEKUN
YAĞLI TOHUMLAR                                                                                                                                     
Ayçiçek (Yağlık)             3                  500.000.00         515.000.00         511.060.13 12.640  KG  6.459.800.000  TS
Ayçiçek (Yağlık)             6                  440.000.00         500.000.00         491.007.97 15.943  KG  7.828.140.000  HMS
                                                                                                       28.583      14.287.940.000  
                                                                                                                            14.287.940.000  YEKUN
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 2                  976.000.00         976.000.00         976.000.00 7.890  KG  7.700.640.000  TS
Süpürge Teli                 1                  923.948.48         923.948.48         923.948.48 7.890  KG  7.289.953.507  İTHL.
                                                                                                       15.780      14.990.593.507  
                                                                                                                            14.990.593.507  YEKUN
ORMAN MAHSÜLLERİ                                                                                                                                   
Kavak                        1               50.000.000.00      50.000.000.00      50.000.000.00 20  M3  1.000.000.000  HMS
                                                                 HAVSA ŞB.YEKUNU  7.986.819.494.702  
CANLI HAYVAN
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ                                                                                                                             
Büyükbaş Et                  53                7.000.000.00      11.512.178.42       8.149.211.49 76.918  KG  626.821.049.356  TS
Küçükbaş Et                  8                9.200.000.00      11.585.712.93      10.546.111.89 810  KG  8.542.350.632  TS
Büyükbaş Sakatat             7                3.977.464.63       4.535.584.27       4.317.543.03 504  KG  2.176.041.685  TS
Piliç Eti                    6                4.498.632.90       4.518.237.03       4.509.685.44 1.507  KG  6.796.095.957  TS
Köfte                        6                8.977.568.82      11.787.550.77      10.752.847.84 112  KG  1.204.318.957  TS
                                                                                                                            645.539.856.587  YEKUN
TEKSTİL HAM MADDELER                                                                                                                               
Yapak                        1                  368.049.33         368.049.33         368.049.33 446  KG  164.150.001  HMS
HAM DERİLER                                                                                                                                        
Sığır Derisi                 2 1       1.000.000.00       1.000.000.00       1.000.000.00 34  KG  34.000.000  HMS
Sığır Derisi                 19                2.150.000.00       2.500.000.00       2.213.168.27 25.364  KG  56.134.800.000  TS
                                                                                                       25.398      56.168.800.000  
Koyun Derisi                 3 45       3.900.000.00       5.588.235.30       4.977.777.78 45  AD  224.000.000  HMS
Koyun Derisi                 13 1.563       7.000.000.00       9.000.000.00       8.783.109.40 1.563  AD  13.728.000.000  TS
                                                                                                       1.608      13.952.000.000  
                                                                                                                            70.120.800.000  YEKUN
CANLI HAYVANLAR                                                                                                                                    
Boğa                         1 1       5.105.000.00       5.105.000.00       5.105.000.00 710  KG  3.624.550.000  HMS
Dana                         317 403       3.500.000.00       5.030.000.00       4.545.224.75 161.023  KG  731.885.725.101  HMS
Dana                         15 144       4.149.377.60       4.900.000.00       4.620.715.28 67.149  KG  310.276.410.649  TS
                                                                                                       228.172      1.042.162.135.750  
İnek                         199 213       2.000.000.00       3.870.000.00       3.210.147.41 100.228  KG  321.746.655.031  HMS
İnek                         13 194       2.700.000.00       3.999.989.71       3.535.460.75 98.574  KG  348.504.508.236  TS
                                                                                                       198.802      670.251.163.267  
Düve                         101 110       2.500.000.00       4.595.000.00       3.874.545.48 34.575  KG  133.962.410.004  HMS
Düve                         5 44       3.300.000.00       3.937.007.88       3.726.435.70 13.826  KG  51.521.700.039  TS
                                                                                                       48.401      185.484.110.043  
Koyun                        9 16       1.800.000.00       2.980.000.00       2.247.268.32 928  KG  2.085.465.000  HMS
Kuzu                         89 410       3.000.000.00       5.925.000.00       4.640.867.53 12.841  KG  59.593.380.000  HMS
Kuzu                         1 20       5.000.000.00       5.000.000.00       5.000.000.00 600  KG  3.000.000.000  TS
                                                                                                       13.441      62.593.380.000  
Süt Kuzusu                   50 246       4.600.000.00       5.625.000.00       5.217.223.79 7.096  KG  37.021.420.000  HMS
Toklu                        1 1       2.500.000.00       2.500.000.00       2.500.000.00 33  KG  82.500.000  TS
Toklu                        6 6       2.295.000.00       3.660.000.00       3.150.041.44 362  KG  1.140.315.000  HMS
                                                                                                       395      1.222.815.000  
                                                                                                                            2.004.445.039.060  YEKUN
                                                                 CANLI HAY.YEK. 2.720.269.845.648  
SÜPÜRGE ŞUBESİ
ÇEŞİTLİ MADDELER                                                                                                                                   
Süpürge Teli                 146                1.100.000.00       3.335.000.00       2.707.323.74 28.226  KG  76.416.920.000  HMS
                                                         SÜPÜRGE ŞB.YEK. 76.416.920.000
  GENEL YEKÜN 68.726.255.501.622